Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

01/09/2018

Erven en erfbelasting goedkoper vanaf 1 september 2018?

Erfbelasting?

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst bevoegd voor de inning van de erfbelasting. Deze wetgeving kan men vinden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  Vanaf 1 januari 2015 spreekt men niet meer over “successierechten”, doch wel over “Erfbelasting”.

De erfbelasting is de verzamelnaam voor:

  • het successierecht, verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft;
  • het recht van overgang bij overlijden, verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in België heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat. 

De tarieven van de erfbelasting tot en met 31 augustus 2018.

De tarieven tot en met 31.08.2018 waren de volgende:

Opgelet!  Niet alleen de tarieven verschillen tussen tabel I en II. Ook de massa waarop dit tarief zal worden gerekend verschilt naar gelang de tabel. Zo wordt er bij de rechtverkrijgenden in tabel I (bvb. kinderen) een onderscheid gemaakt tussen de verkregen onroerende en verkregen roerende goederen. Dit heeft als voordeel dat de rechtverkrijgenden in tabel I minder snel in een hogere tariefschaal zullen komen.  Voor de rechtverkrijgenden in tabel II (bvb broers en zussen) wordt het tarief toegepast op alle goederen samen.De gezinswoning is vrijgesteld bij echtgenoten.

De nieuwe tarieven vanaf 1 september 2018.

Vanaf 1 september 2018 gelden andere tarieven tussen broers en zussen en tussen “anderen”. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering ook een aantal bijkomende vrijstellingen ingevoerd.

De wijzigingen die vanaf vandaag gelden, zijn opgebouwd rond twee krachtlijnen:

  1. een meer gematigde erfbelasting door lagere tarieven voor verkrijgingen buiten de rechte lijn en door de invoering van nieuwe vrijstellingen;
  2. ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht.

1. Een meer gematigde erfbelasting.

Er bestaat al geruime tijd kritiek op de hoge erfbelasting tussen broers en zussen. De Vlaamse Regering is hier (deels) aan tegemoet gekomen. De tarieven worden verlaagd en de hoogste en de laagste tariefschijven worden herzien voor verkrijgingen buiten de rechte lijn. Concreet betekent dit een lagere erfbelasting tussen broers en zussen onderling en tussen personen belast aan het tarief “anderen”.

De sinds jaar en dag aanslepende ergernis wordt dus aangepakt: de hoge tarieven tussen broers en zussen en derden. De hoogste schijf van 65% wordt afgeschaft. Volgende tarieven gelden vanaf 01.09.2018:

Voor weeskinderen onder de 21 jaar komt er een volledige vrijstelling voor de verkrijging van (een deel van) de gezinswoning van de overledene en  een voetvrijstelling op maximaal de eerste schijf van 75.000,00 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen. Thans bestaat er een vrijstelling voor de gezinswoning tussen echtgenoten. In de toekomst komt er voor echtgenoten een extra voetvrijstelling op maximaal 50.000,00 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen.

2. Ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht.

Conform het nieuwe erfrecht, dat tevens in werking treedt op 01.09.2018, zal het in de toekomst mogelijk worden om een fiscaal vrijgestelde erfenissprong te maken: indien de ouders hun erfenis binnen het jaar aan hun kinderen doorgeven, gebeurt dit zonder bijkomende fiscale heffing.

Door het nieuwe erfrecht zal het vruchtgebruik van een eigen onroerend goed van de overledene in veel gevallen worden uitgeoefend door de langstlevende echtgenoot. Aangezien de fiscus meent dat er dan sprake is van een vermogenstransfert, zal het vruchtgebruik belast worden in hoofde van de langstlevende echtgenoot.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Lees onze Wanted Facts over erfrecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!