Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Een fiscaal gesprek?

Tijdens dit fiscaal gesprek luisteren wij naar al uw vragen over een brief die u ontving van de fiscus, iets dat u niet duidelijk is of een bezorgdheid die u heeft over een belasting.

U betaalt de videoconsultatie voor het fiscaal gesprek via de Wanted webshop en onmiddellijk daarna maken wij met u een afspraak voor de videoconsultatie.

We analyseren uw positie en adviseren u welke stappen u kan nemen. We geven u aan wat u zelf kan doen of wat wij voor u kunnen betekenen tegen welke voorwaarden.

Heel snel kan een vrij duidelijke inschatting gemaakt worden over hoe het verder moet. Als we u al niet meteen kunnen geruststellen, dan kunnen we u wel tijdig bijstaan bij het detecteren van de gevaren en adviseren hoe erger kan worden vermeden. U beslist vervolgens hoe u verder wil, of u dat met ons doen, met een adviseur die wij u aanbevelen of helemaal zelf.

Wat krijgt U?

Tijdens het fiscaal videogesprek luisteren we naar uw probleem, uw vragen en bezorgdheden.  Indien u beschikt over een brief of document kan u ons dit op voorhand overmaken of bij de hand houden omdat we u daar mogelijk zeer precieze vragen over zullen stellen. Als er inderdaad redenen blijken te zijn tot bezorgdheid, geven wij u ook een prijsindicatie van wat verdere bijstand door ons zal kosten voor verdere analyse of oplossing van het probleem.

Na de consultatie bent u tot niets verplicht.

Duurtijd?

Een fiscaal videogesprek duurt maximaal 30 minuten.

BELEEF DE WANTED LAW EXPERIENCE!

Boek hier het fiscaal videogesprek bij Wanted Law!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.