Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Vermogensrecht in kort bestek

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.

Deze zesde editie komt er al een jaar na de vijfde editie, en daar is een goede reden voor: de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, die in werking treedt op 1 september 2021 (de bepalingen inzake hypotheekregisters vanaf uiterlijk 1 juli 2022). Deze wet betekent een aardverschuiving voor het goederenrecht.

Info

RECHTSTAK: Persoons- en familierecht

AUTEURS: Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke

EDITOR: Vincent Sagaert

REEKS: Recht in kort bestek

boek | verschenen | 6e editie
september 2020 | xxx + 506 blz.

ISBN 9789400012769

Inhoud

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.

Deze zesde editie komt er al een jaar na de vijfde editie, en daar is een goede reden voor: de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, die in werking treedt op 1 september 2021 (de bepalingen inzake hypotheekregisters vanaf uiterlijk 1 juli 2022). Deze wet betekent een aardverschuiving voor het goederenrecht.

Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen. Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten. In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Deel IV behandelt de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.