Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Praktische gids Handelshuur

Deze gids begeleidt zowel magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen als vastgoedpractici bij de kritieke fasen, waarmee de verhuurder of de huurder van een handelshuurovereenkomst kan geconfronteerd worden.

Info

RECHTSTAK: Handelshuurrecht

AUTEURS: Kirsten Koenigsmann, Luc Linders

boek | verschenen | 1e editie
18/04/2012 | 190 blz.

ISBN 9789046540053

Inhoud

Het werk is alzo uniek, waar het de actuele knelpunten inzake het toepassingsgebied van de handelshuur, de herziening van de huurprijs, de huurhernieuwing, de huuroverdracht en het einde van de huur onder de loep neemt.

De auteurs hebben niet alleen oog gehad voor de wetgeving doch ook voor de veelvuldige recente cassatierechtsspraak die de toepassing van de handelshuurwet in de praktijk regelt.

De gids bevat bovendien meer dan 20 modellen onder vorm van brieven, verzoekschriften enz. en beoogt alzo effectief een praktische gids te zijn, dewelke in elke situatie meteen raad brengt.

De praktische gids “Handelshuur” behandelt in vijf hoofdstukken de kritieke fasen van een handelshuurovereenkomst. 

Achtereenvolgens wordt het “toepassingsgebied”, de “huurprijs”, de “huurhernieuwing”, de “huuroverdracht” en het “einde van de huur” onder de loep genomen. Hierbij is rekening gehouden met de veelvuldige recente cassatierechtspraak, belangrijke rechtsspraak van de lagere rechtbanken en interessante rechtsleer.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.