Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Vele redenen om uw familienaam te wijzigen!

Een familienaam wordt beschouwd als een noodzakelijk gegeven ter identificatie van de burger in België en met uitbreiding de rest van de wereld.  Waar de meeste mensen hun familienaam met trots dragen, zijn er zeker redenen denkbaar om de familienaam te wijzigen.  Naast het verbreken van contact tussen vader en kind, gebeurt het ook vaak dat iemand een andere naam wil dragen omdat diens naam aanleiding geeft tot spot of pesterijen.

De procedure tot familienaamsverandering is volledig administratief.  U moet een verzoek richten tot de Minister van Justitie, waarbij u motiveert waarom u van naam wil veranderen, en u ook een aantal documenten toevoegt. 

Wat krijgt u?

U krijgt de professionele kennis en praktijkervaring van Wanted Law in de vorm van een up to date en op maat ingevuld verzoekschrift.  Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden.  Onze modellen worden constant geüpdatet in functie van de nieuwe wetgeving en onze praktijkinzichten.

Het is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier.  Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig.

U dient zelf nog een uiteenzetting te geven van de feiten en de ernstige redenen die u aanhaalt om uw familienaam te wijzigigen.

Het modelverzoekschrift bevat op het einde ook een inventaris van de toe te voegen vormstukken, die u zelf dient te verzamelen alvorens u het verzoekschrift zult kunnen neerleggen.

Een slim document!

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink.  Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in word-formaat.

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren.  Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat.  Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken (voor zover dit van toepassing is bij uw aankoop natuurlijk).

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat.  Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken?  Geen nood!  U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen.  Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken.  Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document.  U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Welke stukken moet ik voegen bij mijn verzoekschrift?

Naast een gemotiveerd verzoek tot naamsverandering, dient u volgende documenten bij te voegen:

  • Een integrale kopie van de geboorteakte.  Indien u in het buitenland geboren zou zijn, volstaat een evenwaardige akte, eventueel na legalisering van deze akte.  Mocht u in de onmogelijkheid verkeren om geen enkele akte van de burgerlijke stand te kunnen voorleggen, zal uw identiteit vastgesteld worden bij vonnis.
  • Een recent getuigschrift van woonst;
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1);
  • Een bewijs van Belgische nationaliteit;
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht van 140,00 EUR.
Een nieuwe start?

Klik hier om te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.