Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek verbintenissenrecht (gebonden)

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie in onze ogen belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht minder aan bod komen, nl. de verjaring, het huidige en toekomstige bewijsrecht, en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifieke aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek Economisch Recht.

Info

RECHTSTAK: Verbintenissenrecht

AUTEURS: Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

boek | verschenen | 1e editie
september 2019 | xlii + 1214 blz.

ISBN 9789400010833

Inhoud

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie in onze ogen belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht minder aan bod komen, nl. de verjaring, het huidige en toekomstige bewijsrecht, en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifieke aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek Economisch Recht.

De editors en de auteurs, een dynamisch team van specialisten, hebben altijd gestreefd naar volledigheid, voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd. Bij dit onderzoek bleken, naast alle recente werken, ook de boeken van oudere auteurs, zoals Demolombe, Laurent, Kluyskens, Dekkers en vanzelfsprekend De Page, nog steeds relevant om verwerkt te worden.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak van feitenrechters.

Dit alles resulteert in dit uiterst actuele naslagwerk, bijgehouden tot 1 september 2019 met inbegrip van een uitvoerige analyse van het nieuwe bewijsrecht en dat dankzij een gedetailleerd trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.

Auteur(s)

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ‘Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen’ en ‘Gezondheidsrecht’. Zijn proefschrift “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit Rechten.

Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & partners. Hij is ook auteur van het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht (telkens samen met Britt Weyts).

Britt Weyts is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert ‘Verbintenissenrecht’ en ‘Verzekeringsrecht’. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law. Zij is ook auteur van het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht (telkens samen met Thierry Vansweevelt).

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.