Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat

Pierre De Keukelaere

Personalia

Pierre Dekeukelaere (Oostende, 1956), behaalde op 12 juli 1979 met onderscheiding zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.).  Hij werd na zijn eedaflegging op 5 november 1979 ingeschreven aan de balie te Brussel.  In augustus 1980 kwam hij naar de balie van Brugge en deed hij zijn stage bij Meester Robert Ancot, gewezen stafhouder en 18 jaar senator, en Meester Paul Ducheyne.  Sinds 1987 is hij plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.  Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn grootvader, die hier Voorzitter was tussen 1945 en 1950.

Tot zijn passies behoren de Oosterse en Westerse wijsbegeerte, Chinese Cultuur en China, Cultuur van het Midden Oosten en geschiedenis.  Hij is een fervent wandelaar en beoefent Qigong.