Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat

Ellen Engelen

Personalia

Ellen Engelen (Lommel, 1987) studeerde in 2011 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waarna zij in datzelfde jaar toetrad tot de Balie Van Dendermonde. 

Binnen het kantoor behandelt Ellen voornamelijk dossiers betreffende contractuele geschillen, haar interesse gaat daarbij voornamelijk uit naar het koop-, huur- en aannemingsrecht. 

Tevens is Ellen uitstekend onderlegd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder voor wat betreft dossiers van letselschade na verkeers- of arbeidsongeval.

Zij streeft steeds een pragmatische aanpak na, waarbij zij vooreerst een kosten-batenanalyse maakt van uw dossier en zij – indien mogelijk – poogt om in der minne tot een oplossing van het geschil  te komen. 

Indien dat echter niet mogelijk blijkt, zal zij uw dossier met toewijding verdedigen voor de bevoegde gerechtelijke instantie.