Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat-vennoot Dendermonde

Dirk Abbeloos

Personalia

Dirk Abbeloos (Dendermonde, 1967) behaalde zijn diploma licentiaat in de rechtsgeleerdheid en aggregatie aan de Katholieke Universiteit Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Brussel Ufsal heeft afgelegd. 

Hij vervolmaakte zijn vorming via een postuniversitaire opleiding tot bemiddelaar in bestuurszaken ( onderhandelen met overheden),  een postuniversitaire opleiding ruimtelijke ordeningsrecht, leefmilieurecht en energierecht.

Sinds 1991 is hij advocaat aan de Balie Dendermonde. 

Hij is stichtend vennoot van advocatenkantoor Abbeloos & Ghysbrecht, dat in 2023 incorporeert in Wanted Law.

Binnen het kantoor behandelt hij dossiers met een bijzondere interesse voor overheidsaangelegenheden, ruimtelijke ordening, waterwegproblematiek, … maar blijft hij ook actief in advisering van vennootschappen en beslagprocedures voor een bank.

Hij wordt ook vaak geconsulteerd voor lokale procedures voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Sinds april 2022 is hij ook erkend bemiddelaar in bestuurszaken en werd hij opgenomen op de lijst van erkende bemiddelaars van de Federale Bemiddelingscommissie.