Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Een modelclausule algemene voorwaarden - incasso volgens de regels van de kunst in enkele muisklikken!

Op 23 mei 2023 werd de wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.   De wet van 4 mei 2023 voegt het boek XIX “Schulden van de consument” in het WER in.

Het geeft de omkadering aan bepaalde gevolgen van de betalingsachterstand van de schulden van een consument ten aanzien van ondernemingen. Het bevat de algemene regels bij betalingsachterstand van een consument. 

Anderzijds behandelt en actualiseert het de minnelijke invordering van schulden van de consument door de schuldeiser of door een derde.  Er werden specifieke regels voor de minnelijke invordering van schulden bij de consument opgesteld.

Dit heeft gevolgen voor de Algemene Voorwaarden van vele ondernemingen.  Vandaar dat Wanted Law voor u de specifieke clausule heeft opgemaakt betreffende niet-betaling van facturen, die u moet opnemen in uw Algemene Voorwaarden om in orde te zijn met deze wet.

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date modelclausule, aangepast aan de wet van 4 mei 2023, die u kan toevoegen in uw eigen Algemene Voorwaarden.  Oude clausules betreffende niet-betaling van facturen zult u moeten wissen.

Deze modelclausule beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden uitgaande van de leverancier aan de klant, zowel in de relatie B2C, als in de relatie B2B. 

Een modelclausule

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons 1 mail met de pdf-file.

U kijkt zelf uw Algemene Voorwaarden na en voegt deze clausule in.  Hiernaast zal u de oude clausules betreffende niet-betaling van facturen moeten controleren of ze behouden kunnen blijven of niet.

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u de modelclausule wel zelf zult kunnen toepassen? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen kort het document na en halen de oude clausules eruit en plaatsen de nieuwe op de juist plaats. 

Als er andere aanpassingen nodig zijn aan uw Algemene Voorwaarden, kunnen onze Wanted Lawyers laten weten wat het volledig nazicht van uw Algemene Voorwaarden moet kosten.  Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.  Een offerte voor een volledig nazicht op maat kan u aan de advocaat zelf vragen.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.