Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat krijgt u?

Een eenvoudig, maar volledig informatiedocument om u in te lichten over de procedure voor het Vredegerecht

  • Welke stappen moet je doorlopen als eiser
  • Welke stappen moet je doorlopen als verweerder
  • Meer weten over bepaalde terminologie

Een gratis informatiedocument

Na registratie in de shop, ontvangt u van ons een mail met pdf-file.  U kan deze gerust opslaan of afprinten.

Opties?

Denkt u een advocaat nodig te hebben als eiser of verweerder?  Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledige en correcte juridisch opvolging. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Vraag het informatiedocument gratis aan!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.