Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat krijgt u?

Een eenvoudige, maar volledige inlichtingenfiche om de gegevens van uw kandidaat-huurder(s) op in te vullen, zodat u niet te veel noch te weinig info heeft om een goede beslissing te nemen ivm de potentiële huur van uw eigendom.

Hou wel rekening met het tijdstip van opvragen van enkele gegevens.  Een gouden regel voor het laten invullen van deze inlichtingenfiches: plan zeker eerst een plaatsbezoek in met de kandidaat-huurder, daarna kan u stap voor stap verdere info opvragen. 

Een gratis inlichtingenfiche.

Na registratie in de shop, ontvangt u van ons een mail met pdf-file.  U kan deze gerust opslaan of afprinten.

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het allemaal wel zelf zult kunnen organiseren? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledige en correcte juridisch opvolging. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Vraag de inlichtingenfiche gratis aan!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.