Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht

Het recht evolueert en komt daarbij wel eens op zijn stappen terug. Waar de vorige editie van dit leerboek (2017) sterk werd gekleurd door de ingrijpende Potpourri II-wet van 5 februari 2016, hebben vele wijzigingen in deze editie te maken met de al even ingrijpende vernietiging van een aantal bepalingen van de Potpourri II-wet ingevolge het arrest d.d. 21 december 2017 van het Grondwettelijk Hof.

De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 november 2020.

Info

RECHTSTAK: Straf- en strafprocesrecht

AUTEURS: Filiep Deruyck, Yannic Van Landeghem

boek | verschenen | 3e editie
2021 | 249 blz.

ISBN 9789048639519

Inhoud

I. Inleiding tot de studie van het strafrecht

      A. Begripsbepaling

      B. Inhoud en indeling van het strafrecht

II. Het positief strafrecht

      A. De strafwet

      B. Het misdrijf

      C. De dader

      D. Straffen en andere gevolgen van het misdrijf

Auteur(s)

Filiep Deruyck is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Yannic Van Landeghem is advocaat en schreef het boek 'Oerzicht van het Belgisch strafprocesrecht' bij die Keure.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.