Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.
 

Info

RECHTSTAK: Straf- en strafprocesrecht

AUTEURS: Raf Verstraeten, Frank Verbruggen

boek | verschenen | 14e editie
2022 | xxxvi + 578 blz.

ISBN 9789400011731

Inhoud

Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) niet bij de indeling van de misdrijven besproken, maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk op welk punt van de normale procedure wordt afgeweken.

Voor deze basiscursus zijn relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie t.e.m. juni 2022 verwerkt.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.