Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek aannemingsrecht

Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken.

De diverse hoofdstukken van het boek worden aangevuld met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, zodat het werk een ruim overzicht bevat van de relevante vonnissen en arresten. Waar mogelijk wordt bovendien verwezen naar de meest recente rechtspraak.

Info

RECHTSTAK: Bouw- en aannemingenrecht

AUTEURS: Frank Burssens

boek | verschenen | 1e editie
mei 2019 | xxxiv + 762 blz.

ISBN 9789400009806

Inhoud

Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. Zo wordt geanalyseerd hoe een aannemingsovereenkomst tot stand komt en welke verbintenissen de opdrachtgever en de aannemer op zich nemen. Veel aandacht gaat daarbij naar de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op contractueel vlak (pre- en postoplevering, verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid) als de aansprakelijkheid naar derden toe (art. 1382 ev. BW, Welzijnswet en werfveiligheid, burenhinder,…). Ook de andere bouwactoren worden toegelicht. In het bijzonder komt het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert aan bod.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan allerhande sociale en fiscale verplichtingen eigen aan het bouwwezen, zoals de hoofdelijke aansprakelijkheid, werfmelding en terbeschikkingstelling van werknemers.  Gezien het grote belang ervan in de vastgoedpraktijk, wordt de Woningbouwwet eveneens besproken.

Aangezien een grote verantwoordelijkheid rust op de diverse actoren in het bouwproces, is het van groot belang dat deze zich afdoende verzekeren. Het boek belicht derhalve ook de diverse verzekeringscontracten in de bouwsector, waaronder de nieuwe verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid en de aankomende verplichte verzekering voor dienstverleners in de bouw. Ten slotte wordt het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten, uitgebreid behandeld.

De diverse hoofdstukken van het boek worden aangevuld met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, zodat het werk een ruim overzicht bevat van de relevante vonnissen en arresten. Waar mogelijk wordt bovendien verwezen naar de meest recente rechtspraak. Het boek vormt dan ook een grondig en overzichtelijk naslagwerk voor iedereen die in aanraking komt met aanneming.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.