Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek Bouwrecht

Het Handboek Bouwrecht behandelt alle juridische aspecten van het bouwgebeuren. Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

Info

RECHTSTAK: Bouw- en aannemingenrecht

EDITOR(S): Kurt Deketelaere, Marco Schoups, Alain Laurent Verbeke

boek | verwacht | 3e editie
15 januari 2022 | 1700 blz.

ISBN 9789400009738

Inhoud

Bouwen en recht
Het Handboek Bouwrecht behandelt alle juridische aspecten van het bouwgebeuren. Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

De verschillende fasen
Het Handboek Bouwrecht vergezelt en begeleidt u in alle fasen van het bouwgebeuren. De voorbereidende fase komt aan bod in de eerste drie delen: Bouwen en milieurecht, Bouwen en administratief recht en Bouwen en energierecht.
Daarna volgt de uitvoeringsfase: Bouwen en zakenrecht, Bouwen en consumentenrecht, Bouwen en intellectuele rechten, Bouwen en vennootschapsrecht, Bouwen en fiscaal recht, Bouwen en notarieel recht, Bouwen en sociaal recht.
De eindfase is een voor de praktijk zeer belangrijk deel: Bouwen en verzekeringsrecht, Bouwen en strafrecht en Bouwen en procesrecht.
In het verbintenissenrecht zijn de uitvoeringsfase en de eindfase nauw met elkaar verbonden; daarom werd er in deze editie voor geopteerd de contractuele en aansprakelijkheidsaspecten samen te behandelen.

Multidisciplinair
Het Handboek Bouwrecht behandelt de vele juridische aspecten van het bouwrecht doorheen de verschillende rechtstakken.
Het boek beperkt zich niet tot de opdeling publiekrecht en privaatrecht, maar gaat verder in de analyse. Het bouwrecht wordt ontleed vanuit verschillende rechtsdomeinen: het milieurecht, administratief recht, energierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, verzekeringsrecht, strafrecht, procesrecht, notarieel recht, fiscaal recht en intellectuele eigendomsrechten.

Auteur(s)

De auteurs komen uit vrijwel alle juridische beroepsgroepen die actief zijn in het bouwrecht. Zij staan garant voor de multidisciplinaire aanpak in het boek:
Jelena Adriaenssens, Benoît Allemeersch, Wannes Buelens, Frank Burssens, Siegfried Busscher, Jennifer Callebaut, Paul Cambie, Vincent Cappelle, Nicolas Carette, Christoph Castelein, Sara Cockx, Charlotte Degadt, Elisabeth Dejaegher, Bram Delvaux, Stijn De Meulenaer, Jürgen De Staercke, Dominique Devos, Jasmine De Wachter, Olivier Drooghmans, Tillo Dumont, Shavkat Egamberdiev, Els Empereur, Wim Goossens, Annemarie Hanselaer, Christine Heeb, Tijs Laurens, Joachim Lebeer, Kris Lemmens, Sara Mannaerts, Karel Marchand, Ines Martens, Hanne Martens, Dave Mertens, Virginie Monteyne-Jadoul, Hannelore Niesten, Jochen Ooms, Peter Poppe, Ann-Sofie Raes, Ann Regemortels, Vincent Sagaert, Dirk Scheers, Chris Schijns, Sarah Schoenmaekers, Marco Schoups, Sofie Slaets, Danny Stas, Steven Snaet, Sven Sobrie, Danny Stas, Jeroen Stevens, Pierre Thiriar, Koen Troch, Pieter Truyen, Kristof Uytterhoeven, Rosanne Van Gael, Steven Van Garsse, Ive Van Giel, Bernard Vanheusden, Julie Vanhoenacker, Gertjan Van Hoeyweghen, Kristof Vanhove, Greet Van Lierde, Jonas Vanorshoven, Joost Van Riel, Anton van Zantbeek, David Verbeke, Stijn Verbist, Annelies Verlinden, Tim Vermeir, Wim Vermeulen, Myriam-Alexandra Vreven en Britt Weyts.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.