Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek familiaal vermogensrecht

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.

De tweede editie van dit onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.

Info

RECHTSTAK: Persoons- en familierecht

AUTEURS: Renate Barbaix

boek | verschenen | 2e editie
oktober 2018 | xxx + 1026 blz.

ISBN 9789400009875

Inhoud

De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van het familiaal vermogensrecht.

Dankzij deze globale benadering vormt het boek een waardevol instrument, zowel voor de student als voor de professional die regelmatig met problemen van familiaal vermogensrecht wordt geconfronteerd.

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.

Auteur(s)

Renate Barbaix is licentiaat in de Rechten (UIA, 2002, grote onderscheiding). Zij is doctor in de Rechten (UA, 2007) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het contractuele statuut van de schenking (“Het contractuele statuut van de schenking”). Zij was werkzaam als assistent familiaal vermogensrecht (2002-2007) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene en werd in 2008 benoemd als professor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij de leerstoel Familiaal vermogensrecht bekleedt. Zij doceert er het nationale en internationale familiaal vermogensrecht. Zij is daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning (sinds 2007) en aan de AMS in de Master in Personal Financial Planning (sinds 2011). Zij werd in 2008 advocaat en was als partner verbonden aan het kantoor Greenille. In 2014 vervoegde zij Huber Crommen Muyshondt Geelhand Barbaix Advocaten.

Renate Barbaix is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat. Zij is lid van de (kern)redacties van verschillende tijdschriften (onder andere “Tijdschrift voor Estate Planning” en “Notarieel Fiscaal Maandblad”). Zij is tevens lid van de kernredactie van “Erfenissen, schenkingen en testamenten”.

Renate is auteur van diverse boeken, bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in het ruime familiaal vermogensrecht en de belendende domeinen (verbintenissen- en overeenkomstenrecht, internationaal privaatrecht en fiscaal recht). Zij treedt vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.