Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek Personen, Familierecht en relatievermogensrecht

Dit Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht is bijzonder nuttig voor advocaten, magistraten, notarissen, bemiddelaars en ambtenaren die met een aspect van personenrecht, familierecht of relatievermogensrecht in aanraking komen. Het klassieke familierecht (afstamming en adoptie, alimentatie, huwelijk en echtscheiding, wettelijke samenwoning, …) wordt behandeld, samen met belangrijke delen van het familiaal vermogensrecht zoals de wettelijke erfopvolging en het primair en secundair wettelijk huwelijksvermogensstelsel. In het personenrecht ligt de klemtoon op de naam en de juridische bescherming van minderjarigen en meerderjarigen. Dit handboek onderscheidt zich van andere leerboeken door zijn praktijkgerichte benadering. Met meer dan 3.000 verwijzingen in voetnoot wordt ingegaan op controverses in rechtspraak en/of rechtsleer, zonder in te boeten aan helderheid. Het boek is bijgewerkt tot oktober 2020.

Info

RECHTSTAK: Persoons- en familierecht

AUTEURS: Gerd Verschelden

boek | verschenen | 1e editie
2021 | 1144 blz.

ISBN 9789048639496 

Inhoud

Deel I. Verticale familiale relaties
Titel I. Afstamming
Titel II. Adoptie
Titel III. Beschermingsstatuten voor minderjarigen
Titel IV. Beschermde meerderjarigen

Deel II. Horizontale familiale relaties
Titel I. Huwelijk
Titel II. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
Titel III. Wettelijke samenwoning
Titel IV. Feitelijke samenwoning

Auteur(s)

Prof. Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij actueel Basisbegrippen van recht, Personen- en familierecht en verdiepend Personen-, familie- en relatievermogensrecht doceert.

Hij was/is promotor van doctoraten over o.m. EOT-overeenkomsten, de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten, draagmoederschap, afstamming na medisch begeleide voortplanting, minnelijke schikking in familiezaken, wettelijke samenwoning, bemiddeling en de onderhoudsplichten tussen familieleden.

Gerd Verschelden is actief als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Familierecht, als co- hoofdredacteur van het verzamelwerk Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer en als vaste medewerker van de Juristenkrant. Het is ook redactielid van het Belgisch-Nederlandse open access forum Familie & Recht (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag). Hij werkt mee aan een aantal geannoteerde wetboeken: als redacteur van het Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetgeving en als hoofdredacteur van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek. Bijzondere Wetgeving (die Keure, Brugge). Daarnaast is hij ook hoofdredacteur van de boekenreeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht (Larcier) en coördinerend hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Gerd Verschelden is auteur van een 6-tal monografieën, editor van een 15-tal verzamelwerken, auteur van meer dan 50 bijdragen in verzamelwerken, meer dan 40 tijdschriftartikelen en meer dan 20 substantiële annotaties over diverse aspecten van het personenrecht, familierecht en relatievermogensrecht. Hij schreef meer dan 180 korte duidende annotaties (vnl. voor het Nieuw Juridisch Weekblad) en 100-tal juridische columns en editorialen (voor de Juristenkrant, resp. het Tijdschrift voor Familierecht).

Hij is directeur van het Instituut voor Familierecht, codirecteur van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht  en voorzitter van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.