Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Duiding huur 2021

Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Het huurrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten. Deze editie bevat en bespreekt de meest recente regelgeving, zoals het Vlaams Woninghuurdecreet, het nieuwe boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse Codex Wonen.

Info

RECHTSTAK: Woninghuurrecht

AUTEURS: Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir

boek | verwacht | 3e editie 2022
december 2021 | 850 blz.

ISBN 9789400012189

Inhoud

Originele multidisciplinaire aanpak:
Onder de noemer ‘huurrecht’ wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met huur betrokken: het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht; het zakenrecht en zekerheidsrecht; het algemene verbintenissenrecht; het gerechtelijk recht; het strafrecht; de handelspraktijken; insolventie en betalingsachterstand inzake handelstransacties; de fiscaliteit; de reglementering in verband met woningkwaliteit en premies inzake huur en huurtoelagen; de grondrechten,…

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de praktijk:
De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het huurrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer. De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 1 februari 2021.

Veilig houvast voor al wie met huurrecht wordt geconfronteerd: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen:
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.

Deel mee in de expertise!
Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur, notariaat, administratie, academische wereld, en uit organisaties die actief zijn i.v.m. huur) die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave. Elke auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn sector de wetgeving die relevant is voor huur, voorzien van de nodige duiding. Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar voor al wie zich met huurrecht bezighoudt.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.