Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Woninghuur in het Vlaams Gewest - modellen voor een praktische implementatie

Het huurrecht is een stabiele rechtstak. Wijzigingen in de wetgeving zijn eerder zeldzaam. De Zesde Staatshervorming uit 2014 droeg de regelgevende bevoegdheid over het woninghuurrecht over naar de gewesten. Op basis van deze bevoegdheidsoverdracht werkten de drie gewesten nieuwe regels uit voor woninghuurovereenkomsten. Het gemene huurrecht bleef een federale bevoegdheid, waarvoor we blijven terugvallen op het Burgerlijk Wetboek.

Info

RECHTSTAK: Woninghuurrecht

AUTEURS: Tom Vandromme

E-book + Papier | verschenen | 1e editie
20/05/2020 | 

BP/MODWHU-IE20001

Inhoud

De nieuwe gewestelijke regelgeving na de Zesde Staatshervorming vormde dus een ideale gelegenheid om alle modellen met betrekking tot het gemene huurrecht en het woninghuurrecht te actualiseren en zelfs een aantal modellen toe te voegen.

In dit boek vindt u in de eerste plaats modellen voor het sluiten van huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen, studentenhuurovereenkomsten en huurovereenkomsten volgens het gemene huurrecht (bv. garages, kantoorgebouwen, loodsen, clublokalen,…). De regelgevende basis daarvoor wordt gevormd door het Vlaams Woninghuurdecreet en het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1713 tot 1762bis).

Daarnaast vindt u modellen die relevant zijn bij de uitvoering van deze huurovereenkomsten of bij de beëindiging ervan.

De modellen zijn gebundeld rond bepaalde thema’s. Voor het gebruiksgemak kent elk thema dezelfde structuur:

 • Eerst vindt u de relevante regelgeving en een overzicht van de modellen.
 • Vervolgens wordt het thema gekaderd in een algemene toelichting.
 • Dan volgt toelichting bij de opgenomen modellen.
 • In de volgende rubrieken vindt u de technische gegevens, de relevante literatuur, een checklist en een voorbeeldcasus.
 • Tot slot worden de modellen opgenomen. Instructies met betrekking tot het invullen staan steeds cursief vermeld en er is duidelijk aangegeven waar u iets moet toevoegen of één van de vermelde opties moet kiezen.

Modellen:

 • Huurovereenkomsten hoofdverblijfplaats / niet-hoofdverblijfplaats / renovatiehuur / onderhuur / studentenverblijf : Nederlands / Frans / Engels
 • Opzeggingen
 • Huurhernieuwing
 • Indexatie en prijsherziening
 • Verlenging wegens buitengewone omstandigheden
 • Huur- of verhuurbelofte
 • Diplomatieke clausule
 • Kennisgeving van huwelijk of wettelijke samenwoning
 • Medehuur (inzake cohousing en feitelijke samenwoning)
 • Ingebrekestellingen wegens wanbetaling of gebrekkig onderhoud

Auteur(s)

Tom Vandromme studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en behaalde er in 2018 zijn doctorstitel. Sinds 2011 is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag is Tom Vandromme senior adviseur wonen bij de Vlaamse overheid, waar hij zich verdiept in topics zoals sociale huur, private huur en woningkwaliteit.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.