Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Nieuw algemeen contractenrecht

Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt.

Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht, treedt op 1 januari 2023 in werking. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek herschreven. Ze vertrekken dus ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. Uiteraard blijven die regels verder in grote mate door de rechtspraak onder het oud BW geïnspireerd.

Info

RECHTSTAK: Verbintenissenrecht

AUTEURS: Ignace Claeys, Thijs Tanghe

boek | verschenen | 1e editie
januari 2021 | xxxiv + 872 blz.

ISBN 9789400013124

Inhoud

De structuur van hun huidige handboek hebben ze vanuit de levensfases van het contract ook nog verder vereenvoudigd. In vijf delen behandelen ze de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen:

  1. Welke mechanismen beperken het handelen van partijen bij het sluiten en uitvoeren van een contract?
  2. Is het contract op geldige wijze ontstaan?
  3. Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
  4. Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat zijn de sancties in geval van een contractbreuk?
  5. Welke impact en gevolgen hebben gewijzigde omstandigheden ten aanzien van het contract?

Auteur(s)

Ignace Claeys doceert sinds 2002 verbintenissenrecht aan de faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Hij is er ook voorzitter van het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR). Sinds 2001 is hij tevens advocaat aan de balie te Brussel. Als partner bij het advocatenkantoor Eubelius begeleidt en adviseert hij sinds 2007 met zijn teamgenoten in Brussel cliënten in hun contractuele en buitencontractuele geschillen.

Thijs Tanghe is advocaat te Brussel en legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de UGent het diploma van doctor in de rechten met een proefschrift over de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.