Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Dien tijdig uw verzoek tot kwijtschelding in!

Wil u als gefailleerde natuurlijke persoon genieten van de kwijtschelding van uw faillissementsschulden, dan bent u verplicht om de kwijtschelding te vragen met een verzoekschrift.

De kwijtschelding is dus geen automatisme: u moet ze vragen wil u ervan genieten! Bovendien moet u de kwijtschelding tijdig vragen. U kan de kwijtscheldling vragen wanneer u de boeken neerlegt, oftewel binnen de drie maand na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad. Deze termijn van drie maand is een vervaltermijn. Bent u te laat, dan kan u na sluiting van uw faillissement opnieuw aangesproken worden in betaling van de restschulden.

Tijdig handelen is dus de boodschap! U kan via onze webshop gemakkelijk een juist verzoekshrift downloaden.

Wat krijgt u?

U krijgt de professionele kennis en praktijkervaring van Wanted Law in de vorm van een up to date en op maat ingevuld model. Dit model beantwoordt aan alle voorwaarden van artikel XX.173 Wetboek Economisch Recht. Onze modellen worden constant geüpdatet in functie van de nieuwe wetgeving en onze praktijkinzichten. 

Het is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig.

Het modelverzoekschrift kan u gebruiken zowel wanneer u de kwijtschelding vraagt gelijktijdig met de aangifte van uw faillissement als wanneer u het verzoek zou indienen nadat u reeds failliet bent verklaard.

Een slim document!

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat.

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken (voor zover dit van toepassing is bij uw aankoop natuurlijk).

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken of verder aanpassen volgens uw wensen.

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Interessant voor jou?

Klik hier om te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.