Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat is een pacte adjoint?

Het is aangewezen om bij een bankgift een bewijsdocument, een zogenaamd “pacte adjoint”, op te stellen. In dit document kunnen de voorwaarden van de schenking vastgelegd worden én kan u het bestaan van de schenking ten aanzien van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) bewijzen. Dreigt de schenker binnen de drie jaar (binnenkort 4 jaar) na het doen van de gift te overlijden dan kan het document alsnog worden geregistreerd voorafgaand aan het overlijden,  en kan er definitief worden afgerekend door de goedkopere schenkingsrechten te betalen om de erfbelasting te vermijden.. 

Wat krijgt u?

U krijgt een vlot leesbare handleiding en een up to date model van een pacte adjoint met alles er op en er aan, waarin u zelf de nodige aanpassingen kunt doorvoeren. 

De overeenkomst omvat  de verklaring van bankgift door de schenker en de aanvaarding ervan door de begiftigde samen met eventuele voorwaarden ervan en een volmacht om het document te laten registreren mocht dit nodig blijken.

Het model is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel te overlopen en her en der aan te vullen waar nodig.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 
Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten of wordteksten met lege velden waar u niet weet wat ingevuld!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Of dat het voor u het meest geschikte produkt is?

Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

Of maakt u liever een aangetekende verklaring en aanvaarding op?

Klik hier!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.