Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

18/10/2022

Vervoer van pakjes per taxi - opgelet voor de BTW!

Pakjes laten vervoeren per taxi aangekocht voor personenvervoer – aandachtspunt inzake BTW.

In tijden waarin klanten gewoon zijn om binnen de dag te worden bediend, doen sommige bedrijven wel eens een beroep op een taxibedrijf om een pakketje heel dringend te laten bezorgen of op te halen.  Zendt het taxibedrijf dat dergelijke opdracht aanvaardt dan best een bestelwagen of een gewone taxi die ook dient voor personenvervoer ?

Met dit artikel wordt herinnerd aan de regeling inzake BTW waarbij de aftrek voor personenwagens beperkt is tot 50 % tenzij het voertuig valt onder de Wet van 27 december 1974 betreffende de taxi-diensten. Voor zover men slechts bijkomstig kleine voorwerpen vervoert, blijft de BTW-aftrek volledig.

Waarom is dat bijzonder regime nodig ?

Alle personenwagens worden verkocht met BTW. Niet-BTW-plichtigen kunnen die BTW niet aftrekken, BTW-plichtigen wel.  Omdat bedrijfsmatig aangekochte personenwagens in principe ook dienen voor privé-verplaatsingen werd door de wetgever een zogenaamde wettelijke fictie ingevoerd met het artikel 45 § 2 W.BTW.  De BTW kan hoogstens voor 50% worden afgetrokken.  Deze beperking geldt voor de BTW betaald bij aankoop van een personenwagen en de goederen en diensten die worden geleverd aan dat voertuig.

Bovendien moeten de personenwagens voor een gemengd gebruik elk jaar aantonen hoeveel kilometers privé en professioneel werden gereden waarbij nooit meer dan 50 % kan worden afgetrokken.  Er is gemengd gebruik wanneer het voertuig wordt gebruikt voor zowel beroepsverplaatsingen als privé-verplaatsingen. De fiscus aanvaardt drie verschillende wijzen om dit te berekenen :

  • Een dagelijkse rittenadministratie.
  • Een forfaitair aantal privé kilometers berekend in functie van de afstand woon-werk.
  • Een absoluut forfait van 35 %.

Deze gekozen wijze moet minstens vier jaar na elkaar worden gevolgd.  Omwille van de pandemie werd tijdelijk aanvaardt dat tussen methodes mag worden gewisseld. Circulaire 2022/C/31 van 17 maart 2022 laat opnieuw uitzonderlijk toe dat in 2022 voor een andere methode kan worden gekozen dan in 2021.

Artikel 45 § 2, al.2 W.BTW. stelt van die regeling personenwagens vrij voor zover het personenvoertuig “in beginsel” uitsluitend wordt gebruikt voor betalend vervoer van personen.   De BTW die werd betaald bij aankoop en alle herstellingen en uitgaven blijven dan 100% aftrekbaar in de BTW als het voertuig dat burgerlijk jaar enkel professioneel werd gebruikt.

Hoeveel pakketten vallen er onder de term ‘in beginsel uitsluitend’?

Wat als er maandelijkse meerdere pakketten worden opgehaald of geleverd?  Hoeveel pakketjes mag metn dan vervoeren alvorens er problement ontstaan met de BTW-administratie over een ‘in beginsel uitsluitend gebruik voor betaald personenvervoer’ ?

De BTW-administratie aanvaardt dat dergelijk vervoer bijkomstig blijft als de omzet die wordt behaald met het vervoer van kleine pakketten onder de 15 % blijft van de totale omzet van de taxi, omzet behaald uit het vervoer van personen en pakken samengeteld.

De regeling geeft wel niet uitdrukkelijk aan over welke periode die omzet moet worden berekend.   Als er redenen bestaan om BTW die te veel werd afgetrokken terug te betalen aan de Belgische Staat is de algemene regeling van de herziening van toepassing. Deze bepaalt dat de BTW-plichtige per 31 december zelf moet bepalen of er redenen zijn om BTW bij te betalen. Deze moeten dan worden aangegeven in de BTW-aangifte.

Wat zijn de gevolgen als die grens toch wordt overschreden ?

Voor roerende goederen is er een herzieningstermijn van vijf jaar die begint te lopen in het jaar van aankoop.  Voor elk jaar waarin een gebruik van de taxi wordt vastgesteld waarbij een omzet van meer dan 15% werd behaald door de bestelling van pakjes, zal een spontane herziening moeten gebeuren van 1/5de van 50% van de BTW die werd afgetrokken bij aankoop als men verhogingen wil vermijden bij een controle.

Vergeet ook niet om alle goederen en diensten die dat jaar werden aangekocht voor dat voertuig ook tot 50% te beperken. Inzake BTW lopen boetes heel snel op tot 5 % en 200% zodat enige oplettendheid hier toch wel op zijn plaats is.

Hoe deze BTW herziening te voorkomen of te beperken in omvang ?

Een goede registratie van ritten is van belang om in de gaten te houden wanneer de grens van de 15% wordt benaderd.

Soms leiden commerciële overwegingen er toch toe om bedrijven die vaak beroep doen op personenvervoer de service aan te bieden om ook dringende bestellingen van kleine pakjes te gaan ophalen of te leveren.   Als er meerdere voertuigen zijn die de grens van 15% naderen wordt er dan best één voertuig voorbestemd om de herleiding van 50% BTW voor dat jaar verder te slikken en kan dit worden voorzien in de prijs die zal worden gevraagd voor deze service.  Of kan een voertuig worden gebruikt dat al langer dan vijf jaar in dienst is ; de BTW-herziening betreft dan enkel 50% van de BTW op de goederen en diensten die dat jaar aan dat voertuig werden geleverd.   Of misschien een bestelwagen in het wagenpark overwegen waarmee ook grotere pakjes kunnen worden vervoerd.

Meer specifieke informatie nodig?

Aarzel niet om ons te contacteren om u met raad en daad bij te staan! 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Alle blogberichten gepubliceerd op de website van Wanted Law zijn geschreven met toepassing van het Belgisch Recht.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer - Joos P.

Koop in de Wanted Shop!

Gedagvaard voor de Politierechtbank?

Contacteer de advocaten van Wanted Law!