Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Jeugdrecht

Wanneer u een kind op de wereld zet, wenst u hem/haar het allerbeste. Er zijn echter zoveel factoren die er voor kunnen zorgen dat de kindertijd, de jeugd en de adolescentie van een kind niet lopen zoals verwacht. 

  • Wat gebeurt er met het kind als er sprake is van partnergeweld binnen het gezin en het kind is er getuige of zelf slachtoffer van?
  • Wat als één van de ouders kampt met een drugsproblematiek of met ernstige psychische problemen?

Het kind kan ook om eerder eigen redenen in verontrustende situaties terechtkomen, waar de ouders niet altijd vat op hebben. 

  • Het omwisselen van dag- en nachtritme en het bijgevolg kennen van afwezigheden op school.
  • Of erger, het kan zo ver komen dat het kind zelf overgaat tot het plegen van feiten die voor een meerderjarige als misdrijf aangemerkt en bestraft zouden worden.

Deze verontrustende situaties (wanneer het kind zelf in de problemen zit) of jeugddelicten (wanneer het kind zelf problemen veroorzaakt) noodzaken soms een maatschappelijke reactie, waarbij het Openbaar Ministerie en/of de Jeugdrechtbank dienen tussen te komen.

Binnen ons kantoor beschikken we over een bedreven team dat u in elk van deze situaties kunnen bijstaan. Niet alleen worden wij dikwijls ambtshalve aangesteld als raadsman van de minderjarige zelf in het kader van kabinetsbesprekingen, buitengerechtelijke afhandelingen en rechtbankzittingen, maar wij treden ook op voor de ouders, als voor burgerlijke partijen/slachtoffers van feiten gepleegd door een minderjarige.

Verontrustende situatie (VOS)

Wanneer we spreken over ‘verontrustende situaties’, afgekort ook VOS (vroeger POS – problematische opvoedingssituatie) genoemd, denken we vooreerst aan de dossiers waarin minderjarigen en hun ouders betrokken zijn waarbij er een maatschappelijke noodzaak bestaat om in te grijpen in de levenssfeer van de minderjarige. Dit kan onder meer het geval zijn als het schoollopen of de ontwikkeling van het kind in gedrang komt of als de fysieke integriteit van de minderjarige bedreigd wordt (zie het voorbeeld van drugs of geweld in het ouderlijk milieu). Het gaat hem hier over de bescherming van de minderjarige.

We zien er als raadsman van de minderjarige op toe dat de minderjarige juist geïnformeerd wordt over de procedure en zijn rechten, proberen een vertrouwenspersoon in diens omgeving te zijn en volgen op of de maatregelen die de jeugdrechter/jeugdrechtbank opleggen wel de meest geschikte zijn.

Als raadsman van (één van) de ouders zorgen we ervoor dat u gehoord wordt door de rechtbank. Stel dat er beslist wordt om uw kinderen uit het ouderlijk milieu te halen en te plaatsen in een voorziening, dan wil u natuurlijk dat u ze zo snel mogelijk terug bij u heeft.

Jeugddelict, voorheen als misdrijf omschreven feit (MOF)

Het komt helaas ook voor dat een minderjarige feiten pleegt die – wanneer een meerderjarige ze zou plegen – in aanmerking zouden worden genomen als misdrijf waartegenover straffen staan. Uw zoon steelt een handtas. Uw dochter perst een vriendinnetje af. Enkele minderjarigen raken slaags onder elkaar. Gelet op de minderjarigheid van de daders worden deze feiten echter anders behandeld, hetgeen niet betekent dat hier geen maatschappelijke tussenkomst (reactie genoemd) noodzakelijk zou zijn.

Vroeger werden deze feiten omschreven als ‘als misdrijf omschreven feiten’, afgekort ook MOF genoemd. Vanaf september 2019 spreken we onder het nieuwe jeugddelinquentierecht echter over ‘jeugddelict’. De klemtoon ligt er op de verantwoordelijkheid van de minderjarige en op bepaalde vlakken kunnen echt wel lijnen getrokken worden met het ‘volwassenenstrafrecht’.

Ook hier staan we minderjarigen bij, om hen te begeleiden doorheen de procedure van afhandeling op parketniveau en/of rechtbankniveau, en om er op toe te zien dat een proportionele maatregel (voorlopig) of sanctie (definitief) wordt opgelegd.

Maar ook ouders die hoogstwaarschijnlijk doodongerust zijn over de toekomst van hun kinderen, die al dan niet plots overgaan tot het plegen van delicten, kunnen bij ons terecht.

Delictuele feiten betekenen echter meestal ook dat er sprake is van slachtoffers/burgerlijke partijen. Ook daar treden wij op voor personen of ondernemingen die schade geleden hebben naar aanleiding van een door een minderjarige gepleegd jeugddelict enerzijds, maar ook voor de ouders die op burgerrechtelijk vlak verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van hun kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een winkel die uitbrandt omdat een minderjarige een vuurtje stichtte. Of iemand die levensgevaarlijk gewond is geraakt na opzettelijke slagen vanwege een minderjarige. De rekening wordt al snel aan de ouders gepresenteerd.

Bijstand bij de afhandeling van een schadegeval als schadeverwekker of schadelijder

Als schadeverwekker

Wij hebben ons gespecialiseerd in de bijstand van schadeverwekkers (de minderjarige) en hun verantwoordelijken (de ouders) zowel in de ‘strafrechtelijke’ verdediging voor de jeugdrechtbank, dan wel in de burgerlijke bijstand als een schadelijder meent dat u aansprakelijk bent voor de door hem/haar geleden schade.

Vaak is het lang wachten op de afhandeling van dergelijke procedures en er moet in elke fase gepast worden tussengekomen.

In elke fase van het proces is de juiste juridische bijstand belangrijk: vanaf de aanvang van het onderzoek tot de fase voor de Rechtbank. Wij volgen uw dossier actief op en ondernemen de acties die nodig zijn.

Als slachtoffer
  • Bijstand

Wij hebben ons bijzonder gespecialiseerd in de bijstand van slachtoffers/schadelijders zowel tijdens een strafrechtelijke procedure, als naar aanleiding van een eventuele burgerlijke procedure die soms noodzakelijk is om als schadelijder vergoeding te krijgen voor de veroorzaakte schade.

Vaak is het lang wachten op de afhandeling van dergelijke procedures en er moet in elke fase gepast worden tussengekomen.

In elke fase van het proces is de juiste juridische bijstand belangrijk: vanaf de aanvang van het onderzoek tot de fase voor de Rechtbank. Wij volgen uw dossier actief op en ondernemen de acties die nodig zijn.

  • Schadebegroting

Wanneer u het slachtoffer bent van lichamelijk schade, heeft u recht op een schadevergoeding die betaald wordt door de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar. Hierbij is het van belang dat u als slachtoffer op een correcte manier wordt geïnformeerd over welke vergoedingen u kunt vorderen, en welke niet.

Een correcte berekening van schade is een kunst op zich. Wij worden geconsulteerd door particulieren en andere advocaten om hen bij te staan in het berekenen van de juiste schadevergoeding.

Wanted Law volgt systematisch elke evolutie op het vlak van de schadebegrotingstechnieken, om u met raad en daad bij te kunnen staan.

Discussies met verzekeringsmaatschappijen

De aansprakelijke partij kan doorgaans terugvallen op een verzekering om de schade uit te betalen. Zo zullen ouders die aangesproken worden voor de schade die volgt uit de feiten gepleegd door hun kinderen vaak beroep kunnen doen op hun familiale verzekering.

Wij staan u graag bij in alle mogelijke discussies met of inzake de tussenkomst van uw familiale verzekering, brandverzekering, omniumverzekering,…

Dit zowel wat betreft het recht op tussenkomst, de omvang van de vergoedingen die moeten worden uitgekeerd, of betwistingen bij gebeurlijke regres- of terugvorderingen door deze maatschappijen.

We helpen u ook graag “de kleine lettertjes” te verduidelijken dan wel uw belangen te verdedigen bij onrechtmatige weigering tot tussenkomst…

Op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar ?

In dergelijke dossiers komt vaak een rechtsbijstandsverzekeraar tussen, die u toelaat uw advocatenkantoor vrij te kiezen, om zo uw belangen het best te verdedigen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar staat niet enkel in voor de betaling van uw advocaat, doch meestal ook voor de gerechtskosten, de kosten van de eventueel aan te stellen eigen technisch deskundige,... enz.

Contacteer ons vrijblijvend en wij adviseren uw passend over slaagkansen en kijken de mogelijke tenlastename na en contacteren uw makelaar of de maatschappij zodat u zich hier niets van moet aantrekken.

Graag nazicht aanstelling in rechtsbijstand

Via dit contactformulier kan u ons vragen U te contacteren om na het bekomen van enkele basisgegevens uw rechtsbijstandsverzekeraar mandaat te laten verlenen aan ons om Uw belangen te behartigen.

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Lees al onze Wanted Facts over jeugdrecht

Lees meer