Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze in de chronologisch volgorde van een strafprocedure.

Volledig bijgewerkt t.e.m. juni 2020.

Info

RECHTSTAK: Straf- en strafprocesrecht

AUTEURS: Raf Verstraeten, Frank Verbruggen

boek | verschenen | 13e editie
september 2020 | xxxvi + 578 blz.

ISBN 9789400011731

Inhoud

Deel 1. Algemene oriëntatie

Deel 2. De strafwet

Deel 3. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf

Deel 4. De rechtspleging in de onderzoeksfase

Deel 5. De rechtspleging in de fase van het vonnisgerecht

Deel 6. De strafrechtelijke sancties

Deel 7. De straftoemeting

Deel 8. De uitspraak

Deel 9. De rechtsmiddelen

Deel 10. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties

Deel 11. Toepassing van de strafwet naar de plaats

Deel 12. Het toepassingsgebied van de strafwet in de tijd

Deel 13. Beletselen voor de normale uitoefening van de strafvordering, de burgerlijke vordering of de uitvoering van de sanctie

Deel 14. Toezeggingen wegens het afleggen van een verklaring (spijtoptantenregeling)

Deel 15. Toekomstmuziek: nieuwe wetboeken

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.