Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Praktische leidraad voor de syndicus

De Praktische leidraad voor de syndicus is ondertussen aan haar vierde uitgave toe.

Het boek is opgevat als handleiding/draaiboek voor al diegenen die betrokken zijn in het beheer van een mede-eigendom, meer bepaald de syndicus, juristen en eigenaars. Het is een praktisch handboek met vragen en antwoorden, tips en oplossingen.

Info

RECHTSTAK: Appartementsrecht

AUTEURS: Fernand Moeykens, Henk De Loose

boek | verschenen | 4e editie
2020 | 248 blz.

ISBN 9789087640385

Inhoud

Op overzichtelijke wijze worden de aanstelling en benoeming, de taken, het beëindigen van het mandaat en de aansprakelijkheden van de syndicus besproken. Ook de Raad van mede-eigendom, de algemene vergadering, de commissaris van de rekeningen en de verzekeringen worden uiteengezet. De auteurs behandelen het optreden in rechte door de vereniging van de mede-eigenaars en de creatie van de deelverenigingen. De Praktische leidraad voor de Syndicus is aangepast aan de nieuwe wet van 18 juni 2018, die van kracht werd op 1 januari 2019. Ook de gevolgen van de covid-19 pandemie op het beheer van de vereniging van mede-eigenaars worden onder de aandacht gebracht.

Auteur(s)

Fernand Moeykens is thans ere-advocaat aan de balie te Brugge en is stichter van de BVBA Moeykens & De Loose advocatenkantoor. Hij behaalde de Bijzondere Licentie in het Economisch Recht. In zijn rijk gevulde carrière was hij opeenvolgend: voorzitter van de Conferentie Jonge Balie (1973-1975), stafhouder (1989-1991), lid van het Wervingscollege (1993-2000), penningsmeester van de Federatie der Europese Balies (1993-2000), lid van de Hoge Raad voor Justitie (2000-2004), lid van de Raad van de Orde van advocaten balie Brugge (gedurende diverse jaren), voorzitter van het tijdschrift TGR/TWVR en lid van de algemene vergadering Vereniging van Vlaamse Balies (2 x 3 jaar). Hij was tevens voorzitter van UPV-VUB West-Vlaanderen en editor van de reeks “De Praktijkjurist” uitgegeven door Story Publishers.

Hij is auteur van diverse juridische artikels, bijdragen en juridische uitgaven o.a. “De Handelshuur”, met co-auteur Henk De Loose, 2010, Story Publishers en “Het ereloon van de advocaat”, 2014, Story Publishers.

Hij is tevens ere-plaatsvervangend vrederechter te Brugge.

Henk De Loose, thans ere-advocaat, was sinds 1981 ingeschreven aan de balie te Brugge. Hij was vennoot-zaakvoerder van de BVBA Moeykens & De Loose advocatenkantoor. Hij was voorzitter van de Conferentie Jonge Balie (1993-1995) en gedurende diverse jaren lid van de Raad van de Orde van advocaten balie Brugge.

Hij is auteur van diverse juridische artikels, bijdragen en juridische uitgaven o.a. “De Handelshuur”, met co-auteur Fernand Moeykens, 2010, Story Publishers en “Contentieux inzake appartementsmede-eigendom”, 2011, Story Publishers.

Hij was tevens plaatsvervangend vrederechter van het 4° kanton te Brugge.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.