Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Handboek appartementsrecht

Een encyclopedisch werkinstrument over appartementsrecht. Mr. Timmermans bespreekt in de vijfde editie van zijn handboek de talrijke wijzigingen uit de wet van 4 februari 2020 – nieuw boek 3 “Goederen” in het Burgerlijk Wetboek.

Info

RECHTSTAK: Appartementsrecht

AUTEURS: Roland Timmermans

boek | verschenen | 5e editie
05/01/2021 | 1886 blz.

ISBN 9789403015552

Inhoud

Koop of huur van een appartement is de snelst groeiende niche van het vastgoed in België. Er rijzen talrijke vragen en problemen in de praktijk. Daarnaast is er nu de wet van 4 februari 2020, die een  nieuw boek 3 “Goederen” invoert in het Burgerlijk Wetboek. Deze invoeringswet heeft de nummering van de appartementswet helemaal herzien en heeft de bestaande wet ondergebracht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

  • Roland Timmermans bespreekt de talrijke nieuwigheden in de vijfde editie van zijn Handboek Appartementsrecht: numerus clausus, publiciteit van zakelijke rechten, burenrelaties, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, enz.
  • Het Handboek Appartementsrecht is het eerste handboek dat in deze discipline de conversie van de oude naar de nieuwe nummering integraal doorvoert zodat de lezer zich op een toegankelijke manier kan inwerken in al datgene wat de hercodificatie van het nieuwe Boek 3 “Goederen” met zich heeft gebracht.
  • Het Handboek Appartementsrecht is een complete encyclopedie over appartementseigendom: in tientallen hoofdstukken en honderden themanummers en aan de hand van duizenden arresten en vonnissen, met verwijzing in meer dan 7.000 voetnoten en toevoeging van een brede rechtsvergelijkende bibliografie brengt de auteur alle ontwikkelingen in kaart die zich de laatste jaren tot vandaag op het vlak van appartementseigendom hebben voltrokken.
Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.