Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Zakboekje Woninghuurrecht Vlaams Gewest

Jaarlijks worden in het Vlaams Gewest ongeveer 90 000 huurovereenkomsten gesloten, waarvan een groot deel betrekking heeft op woningen. Onroerend goed verhuren als hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaats, studentenverblijf, … Afhankelijk van het type woninghuur, gelden andere regels en aandachtspunten.

Het Zakboekje Woninghuurrecht Vlaams Gewest is een onmisbare leidraad doorheen de regelgeving rond woninghuur. Van de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een huurovereenkomst, over huurgeschillen, tot de overdracht van huur en onderhuur. Het overzichtelijk zakboekje naar de hand van Tom Vandromme gidst de lezer glashelder doorheen het actueel woninghuurrecht. Een must-have voor zowel advocaten, rechters en vastgoedmakelaars, als voor huurders, verhuurders en hulpverleners.

Info

RECHTSTAK: Woninghuurrecht

AUTEURS: Tom Vandromme

boek | verschenen | 1e editie
23/02/2022 | 

BP/WHUZ-PI21001

Inhoud

Wat kan u verwachten van het Zakboekje Woninghuurrecht Vlaams Gewest?

  • Een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond huurovereenkomsten betreffende het woninghuurrecht
  • Een toegankelijke beschouwing van het Vlaams Woninghuurdecreet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
  • Een combinatie van juridisch-theoretische onderbouwing van het woninghuurrecht en een praktische benadering van huurcontracten
  • Handige modelhuurovereenkomsten, meteen toepasbaar in de praktijk (huurovereenkomst hoofdverblijfplaats, studentenhuurovereenkomst, gemeen huurrecht)
  • Indexcijfers en wettelijke rentevoet in het kader van huurcontracten

Waarom heeft u het Zakboekje Woninghuurrecht Vlaams Gewest nodig?

  • U bent professioneel actief in het woninghuurrecht en u wilt uw kennis rond gemene huur, studentenhuur en huur van de hoofdverblijfplaats up-to-date houden
  • U bent als huurder of verhuurder op zoek naar allround, actuele informatie rond woninghuur in het Vlaams Gewest
  • U heeft nood aan een theoretische én praktische blik op het Vlaams Woninghuurdecreet

Auteur(s)

Tom Vandromme studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en behaalde er in 2018 zijn doctorstitel. Sinds 2011 is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag is Tom Vandromme senior adviseur wonen bij de Vlaamse overheid, waar hij zich verdiept in topics zoals sociale huur, private huur en woningkwaliteit.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.