Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Een aanmaning volgens de regels van de kunst in enkele muisklikken!

Betaalt uw klant uw factuur na één of twee betalingsherinneringen nog steeds niet?  Dan is het tijd voor de aangetekende ingebrekestelling.   Maak komaf met de wanbetaler en stuur hem of haar in enkele muisklikken deze ingebrekestelling!  Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans op een succesvolle invordering aanzienlijk vermindert naargelang de factuur langer openstaat. U heeft er dus belang bij om zo spoedig mogelijk na de vervaldag van uw factuur een herinnering te versturen.  Deze brief is de laatste poging vooraleer u verdere stappen met advocaat (Wanted Law) en dagvaarding onderneemt.

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date model van aangetekende ingebrekestelling met alles er op en er aan, waarbij u zelf de nodige aanpassingen kunt doorvoeren. 

Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden van een ingebrekestelling uitgaande van de leverancier aan de klant, zowel in de relatie B2B als B2C. Wij voorzien ook de mogelijkheid om reeds uw vordering met interesten en schadevergoeding in te vullen en te berekenen.

Het model is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 
Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

 

U kan ook het volledige incassopakket aanschaffen!

De 4 noodzakelijke modeldocumenten voor het incassotraject voor u een gerechtsdeurwaarder of advocaat moet inschakelen.  Bij aankoop krijgt u de 1e aanmaning, de 2e aanmaning, de aangetekende ingebrekestelling en de afbetalingsovereenkomst.

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.