Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Is uw schuldenaar failliet? Verzet u dan als schuldeiser tegen een mogelijke kwijtschelding!

Natuurlijke personen die failliet gaan, kunnen na hun faillissement met een propere lei starten doordat de restschulden van het faillissement "kwijtgescholden" worden.  Enige voorwaarde voor zo'n kwijtschelding is dat de gefailleerde de kwijtschelding moet vragen, en dat de curator, het openbaar ministerie of een schuldeiser zich niet met succes verzet heeft tégen de kwijtschelding.  

Bent u schuldeiser van een failliete natuurlijke persoon?  Dan kan het interessant zijn verzet aan te tekenen tegen de vraag tot kwijtschelding.  De Ondernemingsrechtbank zal dan oordelen of de gefailleerde geen "kennelijk grove fouten" heeft gemaakt "die hebben bijgedragen tot het faillissement".   Is de gefailleerde ter goeder trouw, dan zal uw verzet weinig kans hebben, want dan zal de gefailleerde kunnen genieten van de kwijtschelding.

Heeft uw gefailleerde daarentegen ernstige fouten gemaakt die aan de basis liggen van zijn faillissement, dan loont het zeker de moeite om verzet aan te tekenen tegen de kwijtschelding.  Als de gefailleerde geen kwijtschelding geniet, dan heeft u immers de mogelijkheid om uw vordering toch nog te recupereren na sluiting van diens faillissement!

 

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date modelverzoekschrift om verzet aan te tekenen tegen de kwijtschelding van faillissementsschulden van de gefailleerde zodat u uw rechten nadien kan behouden tegen uw faillietverklaarde schuldenaar.

Dit verzoek beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden van artikel XX.173 §3 Wetboek Economisch Recht.

Het is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier.  Zo helpen wij u het verzoekschrift met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken.  U dient het model dus enkel te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig.  U dient daarbij wel zelf nog een korte uiteenzetting toe te voegen van de feiten die de kennelijk grove fout(en) van de gefailleerde aantonen.

Het modelverzoekschrift bevat op het einde ook een inventaris van (zelf aan te leveren) bewijsstukken, waarna u het na het invullen van alle velden in een word document kan opslaan.

U kan vervolgens zelf instaan voor de neerlegging van het verzoekschrift in Regsol, waar u zich al eerder hebt aangemeld om uw vordering in te dienen als schuldeiser.

Een slim document!

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink.  Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat.

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren.  Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan.  Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat.  Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken (voor zover dit van toepassing is bij uw aankoop natuurlijk).

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken?  Geen nood!  U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken.  Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document.  U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Geen kwijtscheldig van schulden gewenst?

Klik hier om het verzoekschrift te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.