Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

De huurregels uitgelegd vanuit het standpunt van de verhuurder!

Het Vlaams Woninghuurdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019.  In november 2018 schreef Wanted Lawyer Pieter Pauwels reeds het boek "Het Vlaams Woninghuurdecreet. Wat u als verhuurder moet weten".  Dit boek biedt de niet-jurist een handig overzicht van de nieuwe Vlaamse huurwetgeving. U krijgt voor een beperkte prijs een laagdrempelig inzicht in de nieuwe huurregels. U zult deze informatie nergens anders op het net vinden, en zeker niet op de officiële website van de Vlaamse Overheid.

Het boek bekijkt de regels vanuit het standpunt van de verhuurder en durft ook kritische overwegingen te maken bij bepaalde regels.

De auteur is advocaat en behartigt dagelijks huurzaken, hoofdzakelijk voor eigenaars.

Korte inhoud van het boek.

A. Algemene informatie.

 1. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?
 2. Op welke onroerende goederen zijn de nieuwe regels van toepassing?
 3. Beperking van de contractsvrijheid.

B. Woninghuurovereenkomsten.

 1. Gewijzigde formaliteiten bij het opmaken van uw  huurcontract.
 2. U mag bijna niets meer vragen aan een kandidaat-huurder.
 3. Zorg voor een conformiteitsattest met nul strafpunten!
 4. Beperking van de opzeggingsmogelijkheid voor eigen gebruik.     
 5. U kan makkelijker opzeggen wanneer u de woning wil renoveren.
 6. Voortaan kan uw huurder ook kortlopende huurcontracten opzeggen.
 7. De huurwaarborg wordt opnieuw drie maanden huur!      
 8. Uw huurder doet misschien een beroep op de renteloze huurwaarborglening.   
 9. Wanneer uw huurder overlijdt, eindigt de huurovereenkomst vanzelf.  En u kan een curator laten aanstellen om het pand te ontruimen!
 10. Medehuur.
 11. De gerechtelijke procedure inzake woninghuur. Wat moet u weten?
 12. U heeft als verhuurder het recht om het verhuurde goed te bezoeken.
 13. Onderhoud en herstellingen.
 14. Aansprakelijkheid voor brand.
 15. Herziening van de huurprijs.
 16. Verrekening van de kosten en de lasten.
 17. Wat moet u doen wanneer u uw verhuurd onroerend goed verkoopt?
 18. Uheeft het recht op een afsluitende plaatsbeschrijving.

C. Studentenhuur.

 1. Situering.
 2. Wat zijn "huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten"?
 3. Nieuwe regels inzake overdracht van huur en onderhuur.
 4. All-in huurprijs! Beperking van de door te rekenen kosten!
 5. Indexatie en verhoging van de huurprijs.
 6. Huurwaarborg van maximaal twee maanden huur.
 7. Verbod op stilzwijgende verlenging.
 8. Vier bijzondere beëindigingsmogelijkheden voor de student.     
 9. Procedureregels voor studentenverhuur.

Ik heb dit boek geschreven voor de eigenaar die geen jurist is, maar die toch correct geïnformeerd wil zijn over de nieuwe huurregels in Vlaanderen voor woningen. Het is een hapklaar werkje van een 50-tal bladzijden, en hopelijk niet te saai!

 

Pieter Pauwels, auteur van het boek
Zin om wat bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.