Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

02/02/2017
16/02/2022

Fiscaal voordeel delen interessant?

In bepaalde gevallen is het niet altijd interessant om het fiscaal voordeel van een kind te delen.  Nochtans trappen veel gescheiden ouders gemakkelijk in de val en kiezen zij haast blindelings voor een gedeeld fiscaal voordeel.

Volgende casus toont aan dat het zeker niet altijd fiscaal voordelig is om het fiscaal voordeel van een kind te delen.  In dit voorbeeld gaan wij uit van een mogelijke berekening in de personenbelasting waarbij gebruik werd gemaakt van de tarieven en sommen van aanslagjaar 2017, inkomsten 2016.  In casu gaat het om gescheiden ouders met twee kinderen te laste. 

Belastingsvrije som (art. 131, eerste lid 3° WIB).

Elke belastingsplichte geniet in aanslagjaar 2017, inkomsten 2016 van een belastingsvrije som van 7.130,00 EUR. Deze som kan verhoogd worden in functie van het aantal personen ten laste

Wat is een kind fiscaal ten laste hebben? En kan ik mijn kind fiscaal delen met mijn ex?

Verhoging belastingsvrije som (art. 132, eerste lid WIB).

Zoals uit de tabel hieronder blijkt, zal de belastingvrije som verhoogd worden met 3.900,00 EUR bij twee kinderen als volgt:

De verdeling van het fiscaal voordeel voor de kinderen ziet er dan als volgt uit:

  • De ene ouder: 1.950,00 EUR
  • De andere ouder: 1.950,00 EUR 

Bijkomende vrijstelling (art. 133, eerste lid, 1° WIB).

Indien één van de ouders alleenstaande was gedurende heel belastbaar tijdperk 2016, zal deze ouder kunnen genieten van een bijkomende vrijstelling van 1.520,00 EUR voor twee kinderen. 

Berekening fiscaal voordeel (art. 134, §2, tweede lid WIB).

We nemen aan dat één ouder gehuwd is en dat de andere ouder alleenstaande is. Beide ouders delen het fiscaal voordeel voor de twee kinderen:

Zoals gezegd, genieten zij beiden van een belastingsvrije som van 7.130,00 EUR. Dit betekent dat zij sowieso een voordeel hebben van 25% op 7.130,00 EUR = 1.782,50 EUR.

Indien we het fiscaal voordeel voor de kinderen delen, zal de opnieuw gehuwde ouder genieten van een bijkomende vrijstelling van 1.950,00 EUR (wegens twee kinderen ten laste). Dit komt neer op:

  • 8.760,00 EUR – vrijstelling van 7.130,00 EUR = 1.630,00 EUR aan 25% = 407,50 EUR.

Bijkomende vrijstelling van 1.950,00 EUR valt binnen vork van 30%:

  • Bijkomende vrijstelling van 1.950,00 EUR – 1.630,00 EUR = 320,00 EUR aan 30% = 96,00 EUR.

Het fiscaal voordeel door de kinderen (voor de helft) ten laste te nemen is in totaal: 503,50 EUR.

Stel dat de tweede ouder alleenstaande is. Dan is de bijkomende vrijstelling gelijk aan 1.950,00 EUR (voor de kinderen) + 1.520,00 EUR (als alleenstaande) = 3.470,00 EUR. Dit komt neer op:

  • 8.760,00 EUR – vrijstelling van 7.130,00 EUR = 1.630,00 EUR aan 25% = 407,50 EUR.

Bijkomende vrijstelling van 1.950,00 EUR valt binnen vork van 30%: 

Bijkomende vrijstelling van 3.470,00 EUR – 1.630,00 EUR reeds belast = 1.840,00 EUR aan 30% = 552,00 EUR.

  • Het fiscaal voordeel door de kinderen (voor de helft) ten laste te nemen is: 959,50 EUR.

Samen hebben beide ouders dus een voordeel van 1.463,00 EUR.  

Is dit nu fiscaal interessant?

Indien de alleenstaande ouder alleen het fiscaal voordeel voor de kinderen ontvangt, is de berekening als volgt: 

Sowieso geniet deze ouder van een belastingsvrije som van 7.130,00 EUR. Dit betekent dat hij sowieso een voordeel heeft van 25% op 7.130,00 EUR = 1.782,50 EUR.

  • 8.760,00 EUR – vrijstelling van 7.130,00 EUR = 1.630,00 EUR aan 25% = 407,50 EUR

Bijkomende vrijstelling van 3.900,00 EUR voor twee kinderen ten laste +1.520,00 EUR als alleenstaande. Dit valt buiten de vork van de 30%: 

  • 12.470,00 EUR – 7.130,00 EUR = 3.710,00 EUR aan 30% = 1.113,00 EUR
  • Saldo van 5.420,00 EUR - 1.630,00 EUR - 3.710,00 EUR= 80,00 EUR aan 40% = 32,00 EUR 

Dit komt neer op een voordeel van 1.552,50 EUR 

In deze hypothese zal de andere ouder een onderhoudsgeld betalen. Hij kan het betaalde onderhoudsgeld fiscaal inbrengen, net zoals een eventuele provisie voor buitengewone kosten:

Het betaalde onderhoudsgeld of de provisie zijn 80% aftrekbaar.

Stel dat deze ouder maandelijks 250,00 EUR betaalt voor de kinderen. Dan betaalt deze jaarlijks: 250 x 2 kinderen x 12 maanden = 6.000,00 EUR.

Van dit bedrag is 80% aftrekbaar = 4.800,00 EUR. Dit bedrag zal in zijn hoogste belastingschijf niet belast worden. Indien de ouder dus meer heeft dan de hoogste belastingsschijf + 4.800,00 EUR, zal dit niet belast worden aan 50%, wat neerkomt op een voordeel van 4.800,00 EUR x 50% = 2.400,00 EUR.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat het niet altijd interessant is om het fiscaal voordeel van kinderen te “delen”. 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Heeft u vragen over een echtscheiding?

Boek hier uw adviesgesprek echtscheiding!

Twijfelt u aan de werkwijze van uw advocaat?

Boek hier uw Second Opinion.