Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat

Kelsey Casier

Kelsey Casier (Ieper, 1996) studeerde in 2021 af als Master in de Rechten en als Master in het Notariaat aan de Universiteit Gent (UGent). Zij behaalde beide masterdiploma’s met onderscheiding. Vooraleer zij haar rechtenstudie aanvatte, behaalde Kelsey een professionele bachelor Rechtspraktijk met grote onderscheiding (2017, VIVES).

Tijdens haar studies legde Kelsey de nadruk op het commercieel recht en het familie- en familiaal vermogensrecht. Als bekroning van haar opleiding ontwierp zij in haar masterproef een model van een samenlevingsovereenkomst tussen wettelijk samenwonenden. Kelsey streeft naar een eenvoudig en toegankelijk recht dat niet enkel juridisch maatwerk is, maar ook op maat van de cliënt.

Ook in haar vrije tijd is Kelsey een bezige bij. Tegen een daguitstap, een concert of cinemabezoek zegt ze niet neen.