Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat

Mena De Coninck

Personalia

Mena De Coninck (Knokke, 1989) behaalde haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2018, na het eerder behalen van haar diploma Master in de Communicatiewetenschappen aan diezelfde Universiteit. Gedurende haar studies Rechten spitste zij zich toe op het handels -en economisch recht en op het strafrecht in het algemeen en in het bijzonder op het verkeersrecht en het bank- en verzekeringsrecht.

Haar interesse gaat tevens uit naar de verhouding tussen recht en nieuwe media. Haar  masterproef was dan ook getiteld: “Is er nood aan een hervorming van de Europese Privacywetgeving in Europa in the age of big data? Een case study naar Google”, waarbij zij de invloed van de GDPR op het beleid van Google bestudeerd heeft.

Zij vervoegde Wanted Law Brugge in 2019, en is binnen het kantoor werkzaam in diverse rechtstakken waaronder bovengenoemde interessevelden.