Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat-vennoot Sint-Niklaas

Pieter Pauwels

Personalia

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het familierecht en het ondernemingsrecht in de praktijk uitoefende.  In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht).

Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het ondernemingsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook zeer actief in alle familierechtelijke dossiers van het kantoor. Hij werd ook Jeugdadvocaat.

Sinds januari 2006 is Pieter vennoot en bestuurder van Wanted Law Sint-Niklaas.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Kanton Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

In april 2018 werd Pieter gecertificeerd Data Protection Offer (D.P.O.).

In juli 2019 stichtte hij tezamen met Joachim Vanspeybrouck de groepering Wanted Law, waarvan Pauwels Advocaten een afdeling werd onder de benaming Wanted Law Sint-Niklaas.

Pieter geeft ook regelmatig seminaries over huurrecht voor een publiek van advocaten en magistraten.