Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat-vennoot

Pieter Pauwels

Personalia

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het familierecht en het ondernemingsrecht in de praktijk uitoefende.  In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht).

Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het handelsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook actief familierechtelijke dossiers behandelen. Zo werd hij ook Jeugdadvocaat.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Kanton Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

Sinds 25 januari 2018 is Pieter tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. In april 2018 werd hij gecertificeerd Data Protection Offer (D.P.O.).

In juli 2019 trad hij met het kantoor Pauwels Advocaten toe tot de advocatengroepering Wanted Law.

Pieter geeft ook regelmatig seminaries over huurrecht voor een publiek van advocaten en magistraten.