Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Advocaat-vennoot Brugge

Joachim Vanspeybrouck

Personalia

Joachim Vanspeybrouck (Brugge, 1975) behaalde zijn diploma licentiaat in de rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Kortrijk heeft afgelegd. 

Hij vervolmaakte zijn vorming via een postuniversitaire opleiding tot bemiddelaar in verzekeringszaken,  een postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar en een postuniversitaire opleiding bemiddelaar in burgerlijke en commerciële geschillen.

Sinds 1999 is hij advocaat aan de Balie West Vlaanderen (voorheen Brugge). Gedurende meer dan 10 jaar was hij daarnaast docent aansprakelijkheid en procedure in de opleiding tot verzekeringstussenpersoon (syntra Vlaanderen).

In 2003 was hij stichtend vennoot van VSV-advocaten, waarna hij in maart 2011 Speyk. Advocaten oprichtte.

In juli 2019 trad hij met het kantoor toe tot de advocatengroepering Wanted Law.

Binnen het kantoor behandelt hij dossiers met een bijzondere interesse voor onroerend goed,  ondernemings-,  contracten- en aansprakelijkheidsrecht, maar bleef hij ook actief vermogensrechtelijke kanten van familierechtelijke dossiers behandelen.

Hij wordt ook vaak aangesteld als schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator over onbeheerde nalatenschappen.

Sinds april 2017 is hij ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en commerciële zaken en werd hij opgenomen op de lijst van erkende bemiddelaars van de Federale Bemiddelingscommissie. Sinds 2020 is hij opgenomen op de lijst van de collaboratieve advocaten.

Hij is co-auteur in diverse publicaties en streeft waar mogelijk naar een conflictvermijdende oplossing vanuit de achterliggende belangen van de cliënten, vanuit een continu streven naar meerwaarde.