Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Alcohol en drugs in het verkeer

Dit boek bespreekt de tienjarige aansprakelijkheid in het kader van het bouwproces in al zijn facetten en behandelt recente ontwikkelingen op dit terrein. 

Info

RECHTSTAK: Bouwrecht

AUTEURS: Schoenmaekers S., Delille M., Valkeneers R

boek | verschenen | 1e editie
2022 | 212blz.

ISBN 9789087641559

Inhoud

Het wettelijk kader van de tienjarige aansprakelijkheid wordt geschetst, zowel vanuit het oogpunt van het gemeen recht als de Woningbouwwet en de overeenkomsten die onderworpen zijn aan het tienjarige aansprakelijkheidsregime worden nader belicht. Er wordt aandacht besteed aan de taken en aansprakelijkheden van de bouwprofessionals die onderworpen zijn aan dit regime en de wisselwerking tussen hen bij de verwezenlijking van een bouwproces. Door in te gaan op de relevante aspecten van de aansprakelijkheidsvordering, behandelt het boek tevens de positie van de aanspraakgerechtigden. Ook de wettelijke verzekeringsplicht voor de verschillende bouwactoren (Wet Peeters) komt uitgebreid aan bod.

Auteurs

Marleen Delille startte haar carrière in 2002 als advocaat aan de balie te Limburg. Zij specialiseerde zich in het aannemingsrecht en was als vennoot verbonden aan het advocatenkantoor OMNIUS in Genk. Sedert 2007 werd zij praktijkassistent in diverse opleidingsonderdelen aan de faculteit rechten van de Universiteit van Hasselt. Sedert 2018 is zij benoemd als rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Sarah Schoenmaekers is bijzonder hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit, universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Maastricht, gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en advocaat bij OMNIUS te Genk. In 2010 publiceerde ze haar doctoraatsthesis met als titel 'The Regulation of Architects. A comparative Analysis'. Sedertdien doceert zij Europees overheidsopdrachtenrecht aan de Universiteit Maastricht. Sarah Schoenmaekres is redactielid van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed en van het European Procurement & Public Private Partnership Law Review.

Rob Valkeneers is jurist gespecialiseerd in het sociaal recht. Als (gewezen) advocaat, onderzoeker, docent en auteur richt hij zijn focus vooral op het grensgebied tussen het publiek- en het privaatrecht.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.