Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Al wie in België interesten betaalt aan vrienden of familie moet daarop een belasting inhouden van 30 % en aan de fiscus een formulier doorsturen.  Deze belasting heet de roerende voorheffing.  Diegene die interesten betaalt in België stort deze roerende voorheffing door aan de fiscus.  Doet de betaler dat niet, dan moet de persoon die de interesten ontvangt deze belasting doorstorten en het formulier doorsturen. Gebeurt dat ook niet, dan moeten de ontvangen interesten door de ontvanger worden aangegeven in diens personenbelasting.  Dan worden deze belast in de personenbelasting aan het progressief tarief dat oploopt tot 50 %.

Als u vaststelt dat u te veel roerende voorheffing betaalde, of per abuis zowel de ontlener als de lener deze hebben betaald, dan kan u de terugbetaling vragen van de te veel betaalde roerende voorheffing.  Hiervoor stelt u een bezwaarschrift op, met de nodige informatie en bijlages.

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date model van het bezwaarschrift met alles er op en er aan, waarbij u zelf nog de nodige aanpassingen kunt doorvoeren. 

Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden. Het model is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een link. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.