Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen

De recente wetswijzigingen, die een verregaande invloed hebben zowel op de procespraktijk als op de praktijk van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling, worden in dit boek verwerkt in een exhaustieve uiteenzetting van het wettelijk kader van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandelingen, gesteund op een gedetailleerde analyse van de parlementaire voorbereiding van de wetten van 2005 en van 2018.

Info

RECHTSTAK: Bemiddeling

AUTEURS: Patrick Senaeve

boek | verschenen | 1e editie
oktober 2018 | xiv + 234 blz.

ISBN 9789400009790

Inhoud

Door de wet van 21 februari 2005 werd aan de buitengerechtelijke en de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken, civiele en commerciële zaken en sociale zaken voor het eerst een globaal wettelijk kader gegeven. De zogenaamde Waterzooiwet (wet van 18 juni 2018) voerde diepgaande hervormingen door met als oogmerk de aanwending van alternatieve methodes van conflictoplossing nog meer te bevorderen. Voorts werd de Federale Bemiddelingscommissie grondig hervormd en werden de erkenningsvoorwaarden voor de bemiddelaars aangescherpt, met ingang van 1 januari 2019.

Deze wet voert verder een wettelijk kader in voor de collaboratieve onderhandeling (“collaborative law”), een alternatieve wijze van geschillenoplossing die de laatste tijd ook in België opgang maakt. De wet van 18 juni 2018 heeft tevens de rol van de rechter, van de advocaat en van de gerechtsdeurwaarder bij de promotie van de methoden van minnelijke oplossing van conflicten verder uitgewerkt. De rechter heeft voortaan de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een bemiddeling aan de procespartijen op te leggen. Voor familiezaken werd de belangrijke rol die de magistraat hierbij vervult nog versterkt door een tweede wet, die van 15 juni 2018.

Al deze wetswijzigingen, die een verregaande invloed hebben zowel op de procespraktijk als op de praktijk van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling, worden in dit boek verwerkt in een exhaustieve uiteenzetting van het wettelijk kader van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandelingen, gesteund op een gedetailleerde analyse van de parlementaire voorbereiding van de wetten van 2005 en van 2018.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.