Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Ingevolge de zesde staatshervorming behoort de reglementering van de woninghuur  vanaf 1 juli 2014 tot de bevoegdheid van de gewesten. Door deze regionalisering wordt de federale Woninghuurwet van 20 februari 1991 vervangen worden door een Vlaams, Brussels en Waals woninghuurrecht. Daarnaast blijft ook nog het federale woninghuurrecht van toepassing op de huurovereenkomsten die werden gesloten vóór de respectievelijke inwerkingtreding van het gewestelijk woninghuurrecht waardoor nog geruime tijd de federale en drie gewestelijke regelgevingen naast elkaar zullen worden gebruikt.

Na het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest, werd ook in het Vlaams Gewest de   tekst van het Decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan”, afgekort het Vlaams Woninghuurdecreet, op 9 november 2018 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.    Het decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2018 en is in  werking getreden op 1 januari 2019. 

Info

RECHTSTAK: Woninghuurrecht

AUTEURS: Pascale Monbailliu

boek | verschenen | 2e editie
2020 | 190 blz.

ISBN 9789087640279

Inhoud

Het Vlaams Woninghuurdecreet omvat niet alleen dwingende bepalingen betreffende de huurovereenkomsten van een hoofdverblijfplaats, maar ook een dwingende reglementering voor de huurovereenkomsten van studentenverblijven.

Dit boek biedt een artikelsgewijze bespreking van het Vlaams Woninghuurdecreet, met aanduiding van de verschillen met de federale, het Brusselse en het Waalse woninghuurrecht. Deze overzichtelijke toelichting van het regionale woninghuurrecht, aangevuld met de bijlagen van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet en modellen, is onmisbaar voor elke jurist of andere professional die met het woninghuurrecht bezig is.

In de tweede editie worden enkele relevante nuances, standpunten en rechtspraak waarin het Vlaamse Woninghuurdecreet ondertussen aan bod is gekomen, toegevoegd.

Auteur(s)

Pascale Monbailliu studeerde Rechten aan de RUG (afgestudeerd in 1999). In het kader van Erasmus studeerde zij haar laatste jaar aan de Université de Nanterre in Parijs. Vervolgens studeerde zij af in de Aanvullende Opleiding Criminologische Wetenschappen (2000).

Sinds 1999 is zij als advocaat ingeschreven aan de Balie van Brugge met kantoor te Knokke-Heist. Zij is gespecialiseerd in burgerlijk recht, in het bijzonder vastgoedrecht waarbij zij de belangen van zowel particulieren als ondernemingen waarneemt.

Aandacht

Niet alle boeken zijn onmiddellijk op voorraad.  Veel boeken zijn op vandaag ‘POD’ en worden dus gedrukt op bestelling.  De levertijd hiervan is dan 8 à 10 dagen.

Zin om bij te leren?

Klik hier om te gaan bestellen!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.