Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Een volledig incassopakket te gebruiken bij openstaande facturen van een klant

Betaalt uw klant uw factuur niet of gedeeltelijk?  Dan is het van groot belang dat u snel en consequent reageert.  Wij maakten voor u het volledige incassopakket.  De eerste  aanmaning stuurt u onmiddellijk bij vervaldatum, waarbij u de klant nog een bepaalde termijn geeft deze vergetelheid op te lossen.  Direct daarna - wanneer nog niet betaald - kan u de tweede aanmaning versturen.  Indien er dan nog niet betaald wordt, hebben we voor u de aangetekende ingebrekestelling opgemaakt, die al wat strenger is en de laatste stap is zonder advocaat.

Misschien vraagt de klant in deze periode om een afbetalingsregeling?  Dit is een zeer aanvaardbare minnelijke oplossing zonder extra kosten om naar de rechter te stappen.  Zorg er dan wel voor, dat alles waterdicht is met behulp van een degelijk contract!

We maakten voor u 4 slimme documenten, waarmee u gemakkelijk alle fases van een wanbetaling goed kunt opvolgen!   En hiervoor hoeft u maar 1 keer de vragenlijst te beantwoorden!!! Het legt heel duidelijk de regels vast en transparantie zorgt voor een gemakkelijke opvolging.

Wat krijgt u?

U krijgt vier up to date modellen binnen dit incassopakket (alles is ook apart te verkrijgen in de Wanted shop)  met alles er op en er aan, waarbij u zelf de nodige aanpassingen kunt doorvoeren. 

Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden uitgaande van de leverancier aan de klant, zowel in de relatie B2B als B2C. 

De modellen zijn volledig geautomatiseerde modeldocumenten waarbij u door het beantwoorden van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u elk model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het dus enkel nog te overlopen en her en der te beantwoorden waar nodig.

Een slim document.

Na aankoop van dit pakket van modeldocumenten ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.