Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Correct en goedkoop schenken?

Tegenwoordig denken veel mensen na over hun vermogensplanning.  Helaas is de vraag “Wat als ik er morgen niet meer ben?” in tijden van corona niet vreemd.  Of u doet niets, of u maakt een testament op, maar dan laat u uw nabestaanden in geval van uw overlijden mogelijk met een peperdure rekening aan erfbelasting (de vroegere successierechten) achter.

Er zijn mogelijkeden om reeds tijdens uw leven goedkoop en veilig delen van uw vermogen weg te schenken.   De bankgift kan zeker een nuttig, veilig en goedkoop alternatief vormen binnen uw vermogensplanning.  U kunt onder bepaalde voorwaarden zonder enige belasting te betalen, dan wel enkel door schenkbelasting te betalen, op een sluitende manier een geldsom schenken.  Door deze aankoop begeleiden we u door dit traject!

 

Wat krijgt u?

U krijgt een handleiding met duidelijk stappenplan en een  up to date model van maar liefst 2 aangetekende brieven met alles er op en er aan, waarbij u zelf nog de nodige aanpassingen kunt doorvoeren aan de hand van een slimme vragenlijst. 

Het betreft enerzijds de verklaring van bankgift door de schenker en de aanvaarding van bankgift door de begiftigde.

Het model is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen en her en der aan te vullen waar nodig waarbij de praktische handleiding u stuk voor stuk vooruit helpt.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 
Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten of word documenten die u online vindt maar waarvan niet duidelijk is hoe ze ingevuld en gebruikt moeten worden! 

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen, de documenten wachten op u!

 

Of verkiest u eerder de pacte adjoint?

Klik hier!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.