Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

U wenst als verhuurder uw huurwoning op te zeggen wegens verbouwingswerken?

Twijfel dan niet en kies voor het model van opzegging van Wanted Law!  We maakten voor u twee verschillende brieven.  Eén brief is van toepassing wanneer de woninghuurovereenkomst onder het Vlaamse Woninghuurdecreet valt.  Dit zo voor alle woninghuurovereenkomsten vanaf 01/01/2019.  De andere brief is van toepassing voor de woninghuurovereenkomst die onder de federale woninghuurwet valt.  Dit is zo voor woninghuurovereenkomsten van vóór 01/01/2019. 

Dit specifieke model is van toepassing voor woninghuurovereenkomsten na 01/01/2019.

Het Vlaams Woninghuurdecreet laat u als verhuurder toe om op elk ogenblik uw huurcontract op te zeggen wegens grondige renovatiewerken, mits u bepaalde formele en inhoudelijke voorwaarden naleeft. U dient een opzeggingstermijn te geven van zes maand. Op deze ruime opzeggingsmogelijkheid bestaat één uitzondering: wanneer de opzeggingstermijn verstrijkt tijdens de eerste driejarige periode, dan wordt deze termijn automatisch verlengd tot aan het einde van de driejarige periode. Hierdoor krijgt de huurder een woonzekerheid van minstens drie jaar.

Opzeggen zonder zorgen? Download dan de modelbrief van Wanted Law!

Wat krijgt u?

U krijgt een state of the art model van opzeggingsbrief, opgemaakt door Wanted Law. Dit model beantwoordt aan alle formele en inhoudelijke voorwaarden van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Het is bovendien niet zomaar een word-bestand, maar een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw zaak. Wij laten u niet aan uw lot over en helpen u zo het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig. 

Heeft u alle vragen ingevuld, dan krijgt u een afgewerkt document in Microsoft word, dat u naar eigen goeddunken nog kunt aanpassen of hergebruiken.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken (indien van toepassing).

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken of verder aanpassen volgens uw wensen.

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Wanted Law

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Extra handig is dat ik enkel de vragenlijst moest beantwooden om dan een volledig ingevuld contract te krijgen. Al het werk wordt eigenlijk voor u gedaan zonder dat je iets vergeet in te vullen. Handig!

Sofie V. uit Duffel

8 vuistregels voor een zorgeloze opzegging!

Vooraleer u opzegt, gelieve deze vuistregels grondig na te leven om te vermijden dat u in de problemen komt met uw huurder en zware schadevergoedingen gaat moeten betalen:

  1. Kijk na of uw huurcontract wel een woninghuurcontract is. Is de bestemming die uw huurder dient te respecteren geen hoofdverblijf, dan kan u geen beroep doen op deze vorm van opzegging!
  2. Kijk na of uw huurcontract valt onder de Federale Woninghuurwet of onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Is uw onroerend goed in Vlaanderen gelegen, dan valt het huurcontract onder de Woninghuurwet wanneer het werd afgesloten vóór 1 januari 2019. Schriftelijke contracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 of mondelinge contracten vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet. De regels in Vlaanderen zijn anders dan deze op het federale niveau!
  3. Kijk na of uw contract wel een contract van 9 jaar is of een contract van maximaal 3 jaar dat na het verstrijken van de korte duur automatisch is gewijzigd in een contract van 9 jaar. Enkel 9-jarige woninghuurcontracten vallen onder de opzegmogelijkheid voor grondige renovatiewerken.
  4. Kijk na of uw geplande verbouwing wel (financieel) in aanmerking komt om als grondslag voor de opzegging te kunnen dienen. De verbouwing moet méér dan 3 jaar huur kosten of 2 jaar huur als het gaat om een verbouwing van een gebouw met meerdere verhuurde woningen die allen aan u toebehoren.
  5. Zorg ervoor dat u de termijnen van opzegging zeer goed nakijkt en respecteert. 
  6. Zorg ervoor dat u tezamen met uw opzegging de documenten verstuurt, en niet pas achteraf. Doordat u op elk ogenblik kan opzeggen, vereist het Decreet nu dat u bij uw opzegging de stavingsstukken toevoegt. Doet u dit pas achteraf, dan riskeert u ook een schadevergoeding te moeten betalen van 18 maanden huur.
  7. Zorg er eveneens voor dat u de wettelijke termijnen van verbouwing zeer goed naleeft en kunt bewijzen dat u deze heeft nageleefd: start binnen de 6 maand en einde binnen de 24 maand na het verstrijken van de opzeggingstermijn.
  8. Na beëindiging van de werken bent u wettelijk verplicht om een coformiteitsattest aan te vragen, zoals vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode. Doet u dit niet, dan riskeert u ook een schadevergoeding te moeten  betalen van 18 maanden huur!
Gebeten om direct aan de slag te gaan?

Klik hier om te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.