Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Los uw geschillen op buiten de rechtbank!

Heeft u een juridisch geschil? Men zegt soms wel eens "Een slecht akkoord is beter dan een goed vonnis".  In deze uitspraak schuilt een grote waarheid.  Ook al heb je gelijk, vaak weegt de kostprijs om uw gelijk te krijgen voor een rechtbank niet op tegen de snelheid en de gemoedsrust van een buitengerechtelijke regeling.  Met een dadingsovereenkomst beëindigt u zonder erkenning van enige aansprakelijkheid uw juridisch geschil door wederzijdse toegevingen.   Met een dadingsovereenkomst neemt u opnieuw de controle over uw geschil en bepaalt u zelf op oplossing!  U hangt niet langer af van een oordeel van een rechter.  U kan naar eigen goeddunken alle voorwaarden en modaliteiten van uw akkoord neerschrijven in een dading.  Een oplossing op maat van u en de andere partij!

 

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date model van dadingsovereenkomst. Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden.

Het is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw zaak. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig. 
Heeft u alle vragen ingevuld, dan krijgt u een afgewerkt document in Microsoft word, dat u naar eigen goeddunken nog kunt aanpassen of hergebruiken.
 

Een slim modeldocument!

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken of verder aanpassen volgens uw wensen. 
Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Is uw wederpartij klaar om minnelijk te schikken?

Klik dan hier om uw dadingsovereenkomst te downloaden!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.