Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Uw aangifte van schuldvordering uitbesteed zonder zorgen aan een vaste prijs.

U bent schuldeiser maar uw schuldenaar is failliet gegaan? Om kans te maken op een eventuele uitbetaling van uw vordering moet u uw vordering in het faillissement indienen. Sinds april 2017 gebeurt alles digitaal: u moet gebruik maken van het internetplatvorm www.regsol.be.

U kan dit in principe volledig zelf. Voelt u zich niet helemaal zeker? Dan kan u deze aangifte van schuldvordering ook uitbesteden aan de specialisten van Wanted Law, die een aantal faillissementscuratoren onder haar advocaten heeft en bijgevolg de materie van het faillissementsrecht zeer goed kent.

U boekt in enkele klikken deze dienst, waarna een advocaat van Wanted Law u onmiddellijk contacteert en al uw vragen beantwoordt.  

Een snelle en betaalbare juridische dienstverlening tegen een vaste prijs. Geen verrassingen, geen administratief gedoe.

Wat krijgt U?

Deze dienst omvat:

  • de bespreking van uw dossier;
  • het onderzoek van uw documenten;
  • het nakijken of u geniet van voorrang op andere schuldeisers;
  • de opmaak van uw vordering in hoofdsom, interesten en kosten;
  • het indienen van uw vordering in het faillissement via Regsol.

De verdere opvolging van uw dossier tijdens de afwikkeling van het faillissement is in principe niet begrepen in de basisdienstverlening, maar kan u wel als optie bijbestellen, zie hieronder.

Optionele opvolging.

Wenst u dat Wanted Law uw dossier na de aangifte ook verder opvolgt? Voor een beperkte meerprijs van 100,00 euro kunnen wij uw dossier opvolgen tot aan de sluiting van het faillissement, of tot aan de ontvangst van het fiscaal attest van de curator. 

 

Werken met Wanted Law geeft u het voordeel dat uw aangifte zeker correct wordt ingevuld, ook op het vlak van de eventuele aanwezige voorrechten.

Joachim Vanspeybrouck en Pieter Pauwels
Beleef de Wanted Law Experience!

En boek onze juridische dienstverlening!

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.