Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

13/03/2020

Wat is de impact van Corona op de werking van Wanted Law naar U toe?

Wanted Law blijft gewoon open.

De kantoren van Wanted Law blijven tot nader bericht open zoals normaal. Zo kunnen alle reeds vastgelegde individuele afspraken gewoon doorgaan. Wenst u toch liever geen raadpleging in de kantoren, contacteer ons dan gerust. U kan uw afspraak ook uitstellen zo u dit wenst. Wij kunnen de afspraak ook laten doorgaan via telefoon, e-mail of via onze professionele videoconferentie mogelijkheden. Nieuwe afspraken plannen we in overleg op de meest geschikte wijze in.

Welke preventieve maatregelen neemt Wanted Law?

Wanted Law neemt de volgende Coronamaatregelen en richtlijnen op de werkvloer:

  • Het voorzien van propere en hygiënische werkplekken;
  • Er worden geen handen geschud;
  • De handen worden regelmatig gewassen;
  • Handontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar op zichtbare plaatsen;
  • Er wordt afstand gehouden op de werkvloer;
  • Gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen;
  • Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog indien er geen zakdoekjes beschikbaar zijn;
  • Bij eerste vertoon van symptomen blijven ook wijzelf thuis;

Wanted Law faciliteert telewerken.

Onze medewerkers kunnen indien zij dat wensen allemaal telewerken. Tijdens het telewerken blijven onze medewerkers perfect bereikbaar voor het cliënteel zowel via mail als telefonisch. Als cliënt merkt u niet dat uw advocaat van thuis uit werkt.

Daarnaast zorgen wij ook voor flexibele werkuren, zodat er minder personen gelijktijdig aanwezig zijn op de werkvloer om het risico op eventuele onderlinge overdracht nog meer te beperken.

Ook vanuit de rechtbanken worden diverse initiatieven genomen om ook daar het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken. Uiteraard volgen we deze richtlijnen stipt op en zullen blijven kiezen voor de meest efficiënte werkwijze.

Intussen danken wij jullie voor het begrip, en ook jullie inspanningen om samen ook dit onder controle te krijgen. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en zo weinig mogelijk ongemakken in deze uitzonderlijke situatie!

Zelf nog vragen?

Wij volgen de actualiteit stipt op en sturen waar nodig meteen bij.

Contacteer ons gerust als er nog vragen zijn waar jullie specifiek een oplosing voor wensen te krijgen.

In de komende dagen kunnen jullie op onze website rond diverse corona gerelateerde thema's heel concrete informatie en oplossingen terugvinden.  

informatiebrochure voor u en uw bedrijf

Omdat u ongetwijfeld ook hinder ondervindt, en het soms moeilijk is om op vandaag tussen de vele informatie een totaaloverzicht te krijgen, deden we het nodige om voor u om alle maatregelen en actiepunten tot op datum 22 maart 2020 in een globaal overzicht onder te brengen dat u eenvoudig kan downloaden om als handleiding te gebruiken  voor uw aanvragen van de diverse tegemoetkomingen.

Per onderdeel hebben we voor u samengevat wat het inhoudt, wie in aanmerking komt, hoe u het aanvraagt en wat het resultaat is.  

Contacteer ons als u nog aanvullende vragen of opmerkingen zou hebben!

Wenst u een videoconsultatie bij Wanted Law?

Ik boek een videoconsultatie bij Wanted Law!