Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Moeten wettelijke samenwoners elkaar financieel steunen?

Bestaat er een bijdrageverplichting tussen wettelijke samenwoners?

Artikel 1477, §3 van het Burgerlijk Wetboek regelt de bijdrageplicht tussen wettelijk samenwonenden. Dit artikel herneemt de inhoud van de bijdrageverplicting van gehuwden. Inhoudelijk gezien is de bijdrageplicht van de wettelijk samenwonenden hetzelfde als die van de echtgenoten. Er bestaat wel één groot verschil: namelijk de verplichting om bij te dragen in de lasten van het samenleven houdt op wanneer men, zelfs zonder de wettelijke samenwoning te beëindigen, niet meer samenleeft.  De wetgever heeft er principieel voor gekozen om op de wettelijk samenwonende partners enkel de bijdrageplicht te laten rusten. De hulpplicht uit het huwelijk ziet dus geen toepassing bij de wettelijk samenwonenden. Wettelijk samenwonenden kunnen er wel voor opteren om de hulpplicht contractueel te regelen.

Wat houdt de bijdrageplicht tussen wettelijk samenwonenden concreet in?

Krachtens artikel 1477, §3 van het Burgerlijk Wetboek dragen de wettelijk samenwonenden bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden.

Het gaat hier over alle materiële lasten waartoe de wettelijke samenleving aanleiding geeft. De kosten van de opvoeding, onderhoud en opleiding van de kinderen zitten er ook bij. Het omvat alle kinderen van het gezin, dus ongeacht of het gemeenschappelijke kinderen zijn of niet. De lasten van het samenleven zijn dus ruimer dan de lasten van de huishouding. Zoals al eerder gezegd, zal de bijdrageplicht ophouden te bestaan wanneer men niet meer samenleeft, zelfs zonder de wettelijke samenwoning te beëindigen.

Enkele voorbeelden van wat er onder lasten van het samenleven wordt verstaan: onderhoudskosten en belastingen m.b.t. de gezinswoning, huishuur, afbetaling van de lening waarmee men de gezinswoning heeft gekocht, …

De wettelijk samenwonende zal moeten bijdragen elk naar zijn vermogen. Er is dus een verdeelsleutel van toepassing. Niet enkel kapitaal wordt toegerekend bij de bijdragen, maar ook de bijdragen in natura (bijvoorbeeld: het verrichten van huishoudelijke taken). De wettelijk samenwonenden bepalen zelf in onderlinge overeenstemming de manier waarop de bijdrageplicht wordt uitgevoerd.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Wettelijk samenwonen: help ik wil nog niet all the way gaan, wat nu?

Lees snel meer!!

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!