Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat is de oplevering van de uitgevoerde werken?

Wat is de oplevering?

De oplevering van de werken is de handeling van de aannemer waarbij deze de door hem uitgevoerde werken aan de bouwheer presenteert en aflevert. Met de oplevering geeft de aannemer aan de opdrachtgever de gelegenheid de werken goed te keuren en in ontvangst te nemen.

In theorie volstaat het dat de uitgevoerde werken slechts éénmaal worden opgeleverd en dat de bouwheer de werken bij oplevering aanvaardt.  In de praktijk ziet met dat bij belangrijke of grotere werken de aanvaarding niet in één keer kan gebeuren en dat men werkt in twee fases, met twee opleveringen, de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. Het is namelijk onmogelijk om onmiddellijk om te beoordelen of de uitgevoerde werken beantwoorden aan de opdracht en vrij van gebreken zijn.  Deze dubbele oplevering is niet in een wet opgenomen, behoudens bijzonder wetgeving, waarin de dubbele oplevering wél is voorzien. Contractueel kan men een dubbele oplevering bedingen.

Wat zijn de (rechts)gevolgen van de oplevering?

Wanneer de werken éénmalig worden opgeleverd, dan geldt de oplevering als de goedkeuring van de werken. Als de bouwheer een architect heeft aangesteld, zal deze bijstand bij de oplevering moeten verlenen.

  1. Vanaf de oplevering draagt de bouwheer het risico van het onroerend goed. Het is mogelijk om dit risico op een ander moment te laten overdragen. De aannemer heeft niet meer de verplichting om het werk te onderhouden en te herstellen. De aannemer moet de werf ook niet meer bewaken en is er niet meer aansprakelijk voor, behoudens zijn tienjarige aansprakelijkheid.
  2. De bouwheer erkent de conformiteit van de bouwwerken aan het contract, en dat deze volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.
  3. De aanvaarding van de oplevering dekt de zichtbare gebreken. Dit geldt niet voor de gebreken die zijn vastgesteld tijdens de aanvaarding. De opdrachtgever dient voor de vastgestelde gebreken een voorbehoud te maken. De aannemer zal deze voorbehouden gebreken moeten herstellen. De onzichtbare gebreken worden niet gedekt door de oplevering.
  4. De oplevering bepaalt in principe ook de datum van het einde van de werken. Men kan hierdoor controleren of deze binnen de afgesproken termijn zijn uitgevoerd. Vanaf de oplevering begint de tienjarige aansprakelijkheid te lopen.
  5. De waarborgen moeten teruggegeven worden.
  6. De aannemer heeft recht om de betaling te ontvangen, tenzij partijen hiervan contractueel hebben afgeweken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Lees al onze Wanted facts over contractenrecht

Lees meer

Lees onze Wanted Facts over bouw en aannemingen

Lees meer