Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Met een samenlevingscontract kan u uw feitelijke samenwoning juridisch regelen.

Geen wettelijk statuut voor feitelijk samenwonenden.

De wetgever heeft geen statuut gecreëerd voor de feitelijke samenwoning. Het "statuut" van feitelijk samenwonende is bijgevolg niet omkaderd met wettelijke rechten en plichten. Men laat een analoge toepassing van de regels van het huwelijk en de wettelijke samenwoning ook niet toe. Indien men rechten en plichten tussen de partners wil hebben, zal men dit via overeenkomsten moeten doen. Echter zal men hier op enkele obstakels botsen.

Geen overeenkomsten mogelijk over de persoon van de partners.

Het statuut van feitelijke samenwonende creëert geen persoonlijke rechten of plichten. Er zal dus geen getrouwheidsplicht, geen samenwoningsplicht en geen onderhoudsplicht zijn.

In principe kan men niet contracteren omtrent de persoonlijke rechten en plichten. Dit komt omdat de staat van de persoon wettelijk bepaald is en de menselijke persoon buiten de handel is. Men mag bijgevolg dus geen beperkingen leggen op de persoonlijke vrijheid van de persoon. De feitelijk samenwonenden kunnen bijgevolg in principe zeer weinig persoonlijke gevolgen van hun samenleving contractueel vastleggen. Dit is ook het geval bij de wettelijke samenwoning, ook zij zijn niet in staat omtrent deze persoonlijke gevolgen te contracteren. Enkel binnen het huwelijk is dit mogelijk. Maar de feitelijk samenwonenden zullen wel, binnen bepaalde grenzen, in staat zijn om een onderhoudsplicht tussen elkaar tot stand te brengen. Ook erkent men het bestaan van een natuurlijke verbintenis tot het betalen van de begrafenis of crematie door de langstlevende partner.

Maak een samenleveringscontract en bepaal uw vermogensrechtelijke rechten en plichten!

Feitelijk samenwonende partners kunnen een samenlevingscontract sluiten met elkaar omtrent hun vermogensrechtelijke rechten en plichten. Hierin kunnen ze verschillende elementen van alimentatie en vermogensrechtelijke verhoudingen regelen. Wel zal men de dwingendrechtelijke regels moeten naleven.  Ook mag het niet gaan om een aantasting van de persoonlijkheidsrechten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de relatie te beëindigen bemoeilijken.

Het statuut van feitelijk samenwonende zal geen gevolgen teweegbrengen ten aanzien van de goederen van de partners. Iedere partner blijft eigenaar van zijn goederen. Goederen die men tezamen aankoopt, behoren hen in onverdeeldheid toe. Op het vlak van de materiële goederen en financiën zijn allerlei geschreven afspraken mogelijk.  Ook met oog op het bewijs van eigendom, kan men best bij het aangaan van de feitelijke samenwoning een inventaris opmaken van de goederen. Men kan ook een overeenkomst aangaan die de regels m.b.t. het bewijs regelen. Degelijke bedingen dienen tussen de partners en de erfgenamen als een vermoeden van eigendom.

Testamenten, erfrecht en schenkingen

Er bestaat tussen de partners geen wederzijds erfrecht. Dit kan men oplossen door middel van schenkingen of het creëren van een legaat.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Wettelijk samenwonen: help ik wil nog niet all the way gaan, wat nu?

Lees snel meer!!